Studia podyplomowe Łódź

Studia podyplomowe Łódź

Studia podyplomowe Łódź

Największy wybór studiów

podyplomowych w Łodzi

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

Studia podyplomowe w Łodzi

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło. Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Łodzi

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę za studia podyplomowe wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W ŁODZI

A
B
C
D
E
F
G
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki podyplomowe
administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami bez danych
akademia technologii sieciowych

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Łódzka

Kierunki podyplomowe
administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych
administracja systemami gnu/linux
bezpieczeństwo i higiena pracy

POKAŻ WIĘCEJ

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna
administracja rządowa i samorządowa
akademia bezpieczeństwa sieci komputerowych it

POKAŻ WIĘCEJ

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki podyplomowe
administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
administracja i zarządzanie publiczne
administracja samorządowa