Studia podyplomowe Warszawa

Studia podyplomowe Warszawa

Studia podyplomowe w Warszawie

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło. Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W WARSZAWIE

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
V
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunki podyplomowe
andragogika
archawistyka i zarządzanie dokumentacją. kurs teorii i metodyki archiwalnej
archeologia podwodna

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Warszawska

Kierunki podyplomowe
akademia 3d - projektowanie i druk 3d
akademia kaizen
akademia zarządzania it w administracji publicznej

POKAŻ WIĘCEJ

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierunki podyplomowe
akademia liderów oświaty szkoły uczącej się
arteterapia specjalna z elementami terapii zajęciowej
arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

POKAŻ WIĘCEJ

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunki podyplomowe
administracja i finanse publiczne
administracja systemami i aplikacjami
aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

POKAŻ WIĘCEJ

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Warszawie

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

Praca po studiach podyplomowych w Warszawie

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Oferta studiów podyplomowych w Warszawie

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Oprócz stacjonarnych studiów podyplomowych z polskim językiem wykładowym na UW można wybrać również studia e-learningowe, a także z obcym językiem wykładowym.

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (NKJO)
  • Dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, Ścisłych i Artystycznych
  • Studia dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka francuskiego.
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego (CNS) Prawa Dowodowe, Kryminalistyka oraz Nauki Pokrewne
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (CSSTRL) Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Instytut Ameryk i Europy Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie „Ameryka Łacińska we Współczesnym Świecie (Kultura, Polityka, Gospodarka)”
Ośrodek Badań nad Migracjami Współczesne Migracje Międzynarodowe
Wydział Biologii Ochrona Środowiska
Wydział Chemii
  • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii,
  • Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej
  • Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii Europejskiej,
  • Marketing Europejski,
  • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalność: Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych,
  • Etyka i Polityka
  • Studia Podyplomowe w Zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy