Prawo Wrocław

Prawo Wrocław

prawo studia wrocław

Prawo studia Wrocław

Ci, którzy chcą zdawać na studia prawnicze we Wrocławiu mogą wybrać uczelnie państwowe lub prywatne, stacjonarne lub niestacjonarne. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. To jeden z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie. Studia na kierunku prawo we Wrocławiu pozostały studiami pięcioletnimi. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu, jakim są studia prawnicze. I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po otrzymaniu dyplomu finalizującego ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych można składać dokumenty na konkretną aplikację. W Polsce są to: aplikacja adwokacka, aplikacja komornicza, aplikacja notarialna, aplikacja prokuratorska, aplikacja radcowska, aplikacja referendarska oraz aplikacja sądowa.

Uczelnie i kierunki prawnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski posiada w ofercie kierunki prawnicze:

 • Prawo - studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, trwające 10 semestrów.
 • Prawo - studia niestacjonarne, trwające 5 semestrów.
 • Polski system prawny - studia niestacjonarne, trwające 5 semestrów. Otwarte są specjalności: Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo publiczne.
 • Administracja - studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, trwające 6 semestrów. Otwarte są specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja sektora publicznego.
 • Administracja - studia dwuletnie, magisterskie, uzupełniające. Otwarte są specjalności: Administracja usług publicznych, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Administracja mienia publicznego.
 • Administracja europejska; samorząd terytorialny - studia licencjackie, trwające 6 semestrów. Otwarte są specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja sektora publicznego.
 • BB.A. Bachelor of Business and Administration - studia licencjackie, stacjonarne w języku angielskim, trwające 6 semestrów. Otwarte są specjalności: Biznes, Finanse, Governance.
 • LL.M. International and European Law - studia stacjonarne w języku angielskim, dwuletnie, magisterskie, uzupełniające. Otwarte są specjalności: International Business Law, Modern Human Rights Law.
 • Ekonomia - studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, trwające 6 semestrów. Otwarte są specjalności: Prawo w biznesie, Ekonomia ogólna, Rachunkowość i podatki.
 • Ekonomia - studia dwuletnie, magisterskie, uzupełniające. Otwarte są specjalności: Prawo w biznesie, Analiza i zarządzanie w biznesie, Master of managerial economics (w języku angielskim).

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii >

 

Wyższa Szkoła Bankowa proponuje swoim studentom kierunek Prawo w biznesie, który łączy biznesowe kompetencje z wiedzą prawniczą. Uruchomione specjalności to: Mediacje i arbitraż, Prawo w finansach, Prawo w zarządzaniu oraz Zamówienia publiczne. W WSB można kontynuować naukę na następujących studiach podyplomowych:

 • Administracja i bezpieczeństwo (specjalności: Administracja – zarządzanie i organizacja, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach).
 • Prawo (specjalności: Akademia menedżera sprzedaży usług prawniczych, Doradca podatkowy, Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami)

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej kształci studentów na kierunkach: Prawo – jednolite magisterskie oraz Administracja – trzyletnie licencjackie.

Rekrutacja na prawo

Aby dostać się na studia prawnicze we Wrocławiu, trzeba przejść przez proces rekrutacji. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy, którzy zdali nową lub starą maturę. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka. Warto pamiętać o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

 

Praca po studiach na kierunku prawo

Studia prawnicze we Wrocławiu nie ograniczają się wyłącznie do pracy w zawodzie prawnika, a pozwalają na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

Anna SzumacherTEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Ekonomii UWR

Komentarze (0)