Studia rolnicze Olsztyn

Studia rolnicze Olsztyn

Studia rolnicze Olsztyn

Wszyscy wiedzą, że rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Zatem, skoro wszyscy to wiedzą, czego więcej można nauczyć się na studiach rolniczych? Odpowiedź stanowcza: wszystkiego. Wraz ze zmianami zachodzącymi w różnych dziedzinach życia, zmienia się także rolnictwo. Studia rolnicze w Olsztynie to połączenie przyrodniczego i technicznego charakteru, które obejmują podstawowe dyscypliny dostarczające szeroką wiedzę biologiczną, chemiczną i fizyczną oraz wiedzę o środowisku i polityce rozwoju obszarów wiejskich. Opierają się na rozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni i środowisku, oraz analizie zjawisk składających się na funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej. Studia rolnicze w Olsztynie prowadzone są na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, który powstał, między innymi, na fundamencie Akademii Rolniczo- Technicznej, kształcącej od 1950 roku, najpierw jako Wyższa Szkoła Rolnicza. Na uczelni znajdziecie dwa kierunki studiów, prowadzone na różnych wydziałach, a adresowane są przede wszystkim do przyszłych rolników. Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym powinno polegać nowoczesne rolnictwo i pracować w ważnej dziedzinie gospodarki, zapoznaj się z ofertą studiów rolniczych w Olsztynie.

 

Uczelnie i kierunki studiów rolniczych w Olsztynie

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI STUDIA ROLNICZE

Na studia rolnicze zapraszają:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

  • Rolnictwo- studia I i II- stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Specjalności: Agrobiznes, Produkcja rolnicza, Rolnictwo precyzyjne, Agrobiotechnologia, Ochrona roślin, Rolnictwo ekologiczne, Zarządzanie produkcją.

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk Technicznych:

  • Technika rolnicza i leśna- studia I- stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

dowiedz się więcej 

 

Rekrutacja na studia rolnicze w Olsztynie

Osoby, które planują dostać się na studia rolnicze powinny najmocniej przyłożyć się do nauki przedmiotów, które będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego. Są wśród nich: biologia, chemia, fizyka. Warto nie zapominać o geografii, języku obcym, języku polskim i matematyce. Mogą się przydać; nie tylko podczas procesu rekrutacji, ale także na studiach.

 

Praca po studiach rolniczych w Olsztynie

Większość absolwentów studiów rolniczych decyduje się na pracę we własnym gospodarstwie rolnym, a ukończenie nauki daje im pewną przewagę nad konkurentami z regionu, choćby w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, optymalizacji plonów i rozwiązywania problemów administracyjnych. Ale nie jest to jedyna droga, którą może obrać absolwent tych studiów. Dzięki swojemu wykształceniu może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, czyli w miejscach takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Sejmiki Województw, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Gminne, czy Starostwa Powiatowe. Może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmujących się w szczególności produkcją surowców rolnych, nawozów i środków ochrony roślin; w przedsiębiorstwach usługowo- handlowych zajmujących się obrotem surowcami rolnymi, nawozami i środkami ochrony roślin; w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności; w grupach producenckich oraz jednostkach doradztwa rolniczego; jednostkach certyfikujących, przedsiębiorstwach produkcji rolniczej, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych; w stacjach obsługi maszyn rolniczych. Lista możliwych opcji zatrudnienia zdaje się być naprawdę długa, a to przecież nie jest jej koniec. Dlaczego? Bo jeszcze musi być ktoś, kto będzie w interesujący i przystępny sposób o rolnictwie opowiadał innym. Tak, po studiach rolniczych można być ekspertem i pracować w redakcji czasopism rolniczych, bądź redakcjach radiowych i telewizyjnych. 

 

Jan JarmużTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)