Studia teologiczne Olsztyn

Studia teologiczne Olsztyn

Studia teologiczne Olsztyn

Teologia. Termin ten po raz pierwszy został użyty przez Platona, w celu określenia filozoficznego poznania bogów, ale dopiero wiele wieków później wielu mędrców tego świata spierało się o nią. Dzisiaj, bez niepotrzebnych waśni możemy zgłębić tę dziedzinę. Studia teologiczne w Olsztynie to czas zadawania pytań i poddawaniu w wątpliwość wielu historii, wydarzeń i przypowieści. Szczególnym przedmiotem dziedziny jest istnienie Boga i jego atrybuty oraz jego relacja do świata przyrody i człowieka. Studia pozwalają na rozwój publicznego mówienia, doskonalą warsztat pisarski i kształtują głęboko humanistyczny sposób myślenia, a ich absolwenci powinni wyróżniać się wiedzą ze świata religii, filozofii i kultury oraz wrażliwością na drugiego człowieka i wiedzą o jego środowisku. Niemal przyjęte jest, że będąc absolwentem studiów teologicznych najpewniej podejmiemy pracę katechety w szkole, choć trzeba pamiętać, że nie każdy teolog automatycznie ma prawo do nauczania w szkole. Jak mawiał ks. Jan Twardowski: „Ach, teologia to jest koronkowa robota. Te podziały, spory czy to jest dogmat, czy półdogmat, a może ćwierćdogmat… Służy wiedzy o Bogu, rozwija ją, ale i tak nie dowiemy się przecież wszystkiego, Tajemnica pozostanie Tajemnicą.” Czy rzeczywiście tak jest? Istotą jest poznanie wszystkiego samodzielnie, zatem sprawdźcie co znajdziecie na studiach teologicznych w Olsztynie.

 

Uczelnie i kierunki studiów teologicznych w Olsztynie

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI STUDIA TEOLOGICZNE

Wydział Teologii zaprasza na następujące kierunki studiów:

  • Teologia. Specjalności: Formacja kapłańska, Nauczycielska, Przygotowanie pedagogiczne;
  • Nauki o rodzinie;
  • Prawo kanoniczne.

dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na studia teologiczne w Olsztynie

Proces rekrutacji oparty jest na konkursie świadectw. Aby dostać się na studia teologiczne w Olsztynie należy pochwalić się dobrymi wynikami z przedmiotów, takich jak: Filozofia, Geografia, Historia, Język łaciński i kultura antyczna, Język polski, Język obcy nowożytny, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie.

 

Praca po studiach teologicznych w Olsztynie

Praca, którą znajdziemy po ukończeniu studiów teologicznych uzależniona jest od kierunku, w którym się kształciliśmy. Będąc absolwentem Prawa kanonicznego możemy znaleźć zatrudnienie w instytucjach świeckich i kościelnych. W instytucjach świeckich możemy pełnić rolę prawnika w świeckich kancelariach adwokackich i notarialnych oraz rolę prawnika w instytucjach finansowo- bankowych. W instytucjach kościelnych możemy zostać adwokatem kościelnym, sędzią i notariuszem sądu kościelnego, promotorem sprawiedliwości w procesach kościelnych, czy też prawnikiem instytucji kościelnych. Będąc absolwentem kierunku Nauki o rodzinie możemy pełnić funkcję asystenta rodziny, czyli osoby, przez pewien czas, wspierającej rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać życiowe trudności, zwłaszcza dotyczące wychowania; animatora kultury, organizatora życia społeczno- rodzinnego, kuratora sądowego dla dorosłych, kuratora rodzinnego, mediatora, referenta ds. pomocy społecznej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, pełnomocnika do spraw rodziny w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta, Urzędzie Marszałkowskim, czy Starostwie Powiatowym. Natomiast kończąc kierunek o nazwie Teologia możemy zostać nauczycielem, bądź księdzem.

 

Jan JarmużTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)