Studia weterynaryjne Olsztyn

Studia weterynaryjne Olsztyn

Studia weterynaryjne Olsztyn

„Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka” – te słowa, wypowiedziane przez francuskiego pisarza Emila Zolę mogłyby służyć jako motto studiów weterynaryjnych. Jeśli kochasz zwierzęta, zależy Ci na nich i chciałbyś posiadać wiedzę i umiejętności, które mogą im pomóc w sytuacjach zagrożenia- wybierz studia weterynaryjne w Olsztynie. Nauka prowadzona jest tylko na jednej uczelni, Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim i obejmuje różne kierunki studiów, także te o bardziej teoretycznym charakterze. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych nauk biologicznych i medycznych, nauczysz się rozpoznawać, leczyć i zwalczać choroby zwierzęce, oraz wykonywać zabiegi chirurgiczne u poszczególnych gatunków zwierząt. Dowiesz się jakie istnieją metody hodowlane i nauki agrotechniczne oraz w jaki sposób zwierzę może przyczynić się do rozwoju człowieka. Studia weterynaryjne to studia dla tych, którzy kochają zwierzęta. Wszystkie. A miłość do zwierząt powinna być połączona ze zdolnościami interpersonalnymi, bo zwierzęta nie poproszą o pomoc i nie wytłumaczą jak się czują, a zdenerwowanych właścicieli trzeba niejednokrotnie umiejętnie uspokoić, aby skupić się na ratowaniu zwierzęcia. Jeśli wciąż wahacie się nad wyborem studiów weterynaryjnych, niechaj naprowadzi Was wypowiedź irlandzkiego dramaturga, George’a Bernarda Shaw’a: „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta.” Przekonani? Zatem, sprawdźcie ofertę studiów weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, w Olsztynie.

 

Uczelnia i kierunki studiów weterynaryjnych w Olsztynie

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI STUDIA WETERYNARYJNE

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

  • Weterynaria (jednolite studia magisterskie);

dowiedz się więcej 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

  • Zootechnika (studia I i II stopnia);
  • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (studia I stopnia);

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk o Środowisku:

  • Rybactwo (studia I i II stopnia).

dowiedz się więcej 

 

Rekrutacja na studia weterynaryjne w Olsztynie

Aby otrzymać indeks i zostać słuchaczem studiów weterynaryjnych należy przejść proces rekrutacyjny, czyli po prostu konkurs świadectw. Największe szanse na sukces mają ci, którzy pochwalą się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, matematyka.

 

Praca po studiach weterynaryjnych w Olsztynie

Kierunek kariery zawodowej uzależniony jest od kierunku, w którym się kształciliśmy. Podczas studiów zdobyliśmy wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, genetyki, metod hodowlanych, czy żywienia zwierząt, zatem będąc absolwentem Zootechniki możemy znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach rolnych, fermach hodowlanych i towarowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, przemyśle paszowym, laboratoriach specjalistycznych, czy też w szkolnictwie, bądź administracji państwowej. Absolwenci kierunku o nazwie Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii mogą wykorzystać swoje umiejętności w placówkach i ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto, absolwent może znaleźć zatrudnienie w agroturystyce, działalności szkoleniowej i doradczej w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt, firmach usługowo- produkcyjnych zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy i paszy, organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt, związkach hodowców, ogrodach zoologicznych czy też schroniskach. Po ukończeniu studiów na kierunku Rybactwo można zostać właścicielem gospodarstwa rybackiego, ichtiologiem nadzorującym pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, przedstawicielem firm produkujących i sprzedających pasze, przedstawicielem przedsiębiorstwa importującego i eksportującego ryby, specjalistą w zakresie produkcji i obrotu rybami akwaryjnymi, ichtiologiem w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, pracownikiem laboratorium i ośrodka doradztwa, czy też inspektorem do spraw gospodarki rybackiej w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Jan JarmużTEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM

Studia na Wydziale Nauk o środowisku UWM

Komentarze (0)