Studia architektoniczne Olsztyn

Studia architektoniczne Olsztyn

Studia architektoniczne Olsztyn

Studia architektoniczne w Olsztynie mogą być ciekawą przygodą, ze względu na interesującą architekturę miasta oraz mnogość terenów zielonych i pomników przyrody. Studia architektoniczne w Olsztynie realizowane są na jednej uczelni, Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, a przyszli studenci muszą przygotować się do intensywnej nauki, gdyż lista przedmiotów oraz zagadnień do opanowania jest wiele, między innymi: Forma i funkcja w architekturze krajobrazu, Bioróżnorodność ekosystemu, Toksykologia środowiskowa, Gospodarowanie wodą w krajobrazie, czy też Mikrobiologia materiałowa. Nadrzędnym celem studiów architektonicznych w Olsztynie jest przekazywanie umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent zostanie przygotowany do pełnienia różnych funkcji, od wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu zaczynając, po zarządzanie jednostkami zajmującymi się projektowaniem takich obiektów kończąc. Warto dodać, że w 2016 roku, kierunek Architektura krajobrazu prowadzona na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością”, a podstawą przyznania tego certyfikatu była, między innymi: nowoczesność koncepcji kształcenia, oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Na chętnych czeka także Koło Naukowe „Horyzont”, jedno z wielu na tej uczelni. Jeśli chcesz wpływać na otoczenie oraz zadbać o przestrzeń wokół siebie i innych, to zrób ku temu pierwszy krok. Przeczytaj, co oferują studia architektoniczne w Olsztynie.

 

Uczelnie i kierunki studiów architektonicznych w Olsztynie

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

  • Architektura krajobrazu: studia I i II- stopnia.

dowiedz się więcej 

 


Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

  • Gospodarka przestrzenna: studia I i II- stopnia. Specjalności: Doradztwo na rynku nieruchomościami, Planowanie i inżynieria przestrzenna, Urbanistyka, Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, Zarządzanie przestrzenią.
  • Geodezja i kartografia: studia I i II- stopnia. Specjalności: Geodezja i geoinformatyka, Geodezja i szacowanie nieruchomości, Geodezja gospodarcza, Geodezja i nawigacja satelitarna, Geodezja inżynieryjna.

dowiedz się więcej 

 

Rekrutacja na studia architektoniczne w Olsztynie

W procesie rekrutacji na studia architektoniczne w Olsztynie brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: chemia, matematyka, fizyka z astronomią, biologia, geografia, informatyka. Dodatkowo, aby dostać się na Architekturę krajobrazu należy wziąć udział w egzaminie praktycznym z rysunku, oceniającym predyspozycje kandydata.

 

Praca po studiach architektonicznych w Olsztynie

Absolwenci studiów architektonicznych w Olsztynie posiadają szeroką wiedzę, przede wszystkim z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych, technicznych i sztuk pięknych. Zdobyte umiejętności muszą teraz zaprezentować na rynku pracy. Ale gdzie jej szukać? Absolwenci studiów architektonicznych w Olsztynie mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu. Mogą zająć się opracowywaniem zasad kompozycji, pielęgnacji i eksploatacji nowopowstających oraz już istniejących terenów zielonych, projektowaniem obszarów poprzemysłowych by uzyskały nowy blask i nowe przeznaczenie, opracowywaniem planów ochrony parków krajobrazowych i pomników przyrody, czy też rewaloryzacją obszarów miejskich. Mogą znaleźć pracę w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach doradczych i konsultingowych, firmach z zakresu wyceny nieruchomości, ośrodkach badawczo- rozwojowych, czy też agencjach rządowych odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo kraju.

 

Jan Jarmuż TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)