Studia biologiczne i przyrodnicze Szczecin

Studia biologiczne i przyrodnicze Szczecin

studia biologiczne Szczecin

Studia biologiczne i przyrodnicze Szczecin

Jeśli chciałbyś rozpocząć studia biologiczne i przyrodnicze, to warto zastanowić się nad kandydaturą Szczecina. Stolica województwa zachodniopomorskiego ma wiele do zaoferowania, poza tym poznawanie przyrody w ramach zajęć na uczelni można połączyć z poznawaniem przyrody poza nią. Szczecin świetnie się do tego nadaje. Miasto leży nad rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, a na jego terenie występują duże skupiska zieleni miejskiej. Studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie prowadzone są na dwóch publicznych uczelniach, czyli Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Na kilku wydziałach i kilku kierunkach studenci mogą zaznajomić się z zagadnieniami wiedzy biologiczno- przyrodniczej. A jakie są to zagadnienia? Między innymi: botanika ogólna, chemia nieorganiczna, genomika, biologia roślin energetycznych, biologia molekularna.  Prawdą jest, że studia biologiczne i przyrodnicze nie należą do łatwych, ale do ciekawych i satysfakcjonujących na pewno, gdyż nauka opiera się na obserwowaniu i badaniu świata oraz odkrywaniu tego, co nowe. Rozwój nauk biologicznych ma olbrzymi wpływ na postęp innych dziedzin, takich jak: medycyna, farmacja, czy rolnictwo. Przyczynia się do doskonalenia leczenia ludzi i zwierząt, metod hodowli roślin i zwierząt, sposobów wykorzystania gospodarczego mikroorganizmów. Jak widać, nauka będzie stanowić wyzwanie, ale na pewno warto dołączyć do wyścigu o indeks. Jesteś gotowy? Czekają na Ciebie studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie.

 

Uczelnie i kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych w Szczecinie

 


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wydział Biologii:

 • Biologia;
 • Biotechnologia;
 • Mikrobiologia;
 • Genetyka i biologia eksperymentalna;
 • Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego;
 • Biologiczne podstawy kryminalistyki.

dowiedz się więcej 

 


ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt:

 • Biologia. Specjalności: Biologia, Biologia molekularna;
 • Biotechnologia. Specjalności: Biotechnologia, Biotechnologia w produkcji roślinnej, Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska, Bioinżynieria produkcji żywności,
 • Zootechnika;
 • Kynologia.

dowiedz się więcej 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

 • Ochrona środowiska. Specjalności: Ochrony przyroda, Ocena stanu i zagrożeń środowiska, Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów;
 • Odnawialne źródła energii.

dowiedz się więcej 

 

Rekrutacja na studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Aby dostać się na studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie, należy wziąć udział w konkursie świadectw. A na świadectwie trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, przede wszystkim, z takich przedmiotów jak: biologia, matematyka, czy chemia.

 

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych w Szczecinie

Ukończyłeś bardzo ciekawe studia, czyli studia biologiczno- przyrodnicze. Co dalej? Oczywiście, możesz rozpocząć pracę w roli nauczyciela biologii na każdym etapie nauczania. Ale to przecież nie wszystko. Ścieżka kariery zawodowej uzależniona jest od kierunku i specjalności, w których kształcono się podczas studiów. Na przykład, będąc absolwentem Biologii jesteś przygotowany do wykonywania analityki oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a więc przemyśle administracji, placówkach ochrony przyrody. Absolwenci Biotechnologii mogą znaleźć pracę w jednostkach naukowo- badawczych przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, rolniczego. Absolwenci Odnawialnych źródeł energii mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i pozyskiwaniem biomasy oraz jej obrotem, w administracji rządowej i samorządowej, w doradztwie związanym z wdrażaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Będąc absolwentem Ochrony środowiska można rozpocząć pracę w państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska, w organizacjach ekologicznych, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, w stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, w towarzystwach przyrodniczych. 

 

Jan Jarmuż TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)