Kierunki studiów w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Studia w Białymstoku – kierunki studiów

Różnorodność to cecha, która powinna wyróżniać największy ośrodek akademicki w regionie. Białystok, jak na stolicę województwa podlaskiego przystało, stanowi także stolicę edukacyjną tej części kraju. Możecie tutaj studiować Ekobiznes, Inżynierię rolno- spożywczą i leśną, Studia wschodnie, czy Fizykę gier komputerowych i robotów. Największym zainteresowaniem cieszy się Politechnika Białostocka, która kształci w swych budynkach około 11 chętnych do zdobywania wiedzy młodych ludzi. Jeśli marzycie o karierze medycznej, to warto sprawdzić ofertę kształcenia Uniwersytetu Medycznego, jednej z najważniejszych uczelni medycznych w kraju, słynącej z ważnych dokonań naukowych. Na sportowców czeka niepubliczna Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, a jeśli ktoś chciałby obrać w swoim życiu drogę artystyczną, to w Białymstoku także będzie miał ku temu okazję. Wystarczy zapoznać się z możliwościami Wydziału Lalkarskiego Akademii Teatralnej i Wydział Instrumentalno- Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego. Przekonajcie się sami, czy jest różnorodność aspekcie studiowania w Białymstoku.


Politechnika Białostocka - kierunki studiów 

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno- wschodniej Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych „Webometrics Ranking of World Universities” z 2013 roku, uczelnia zajmuje 6. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych w naszym kraju. Politechnika Białostocka dysponuje siedmioma wydziałami, które kształcą studentów na rozmaitych kierunkach. W murach uczelni równie dobrze będzie się czuł architekt, informatyk czy inżynier środowiska. Politechnika Białostocka jest źródłem szerokiej wiedzy, którą zapewniają zajęcia z wykwalifikowaną kadrą.

Wydział Architektury:

 • Architektura,
 • Architektura wnętrz,
 • Grafika,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 • Architektura krajobrazu,
 • Biotechnologia,
 • Budownictwo,
 • Construction and Building Systems Engineering,
 • Ekoinżynieria,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska,
 • Inżynieria rolno- spożywcza i leśna,
 • Inżynieria środowiska,
 • Ochrona środowiska

Wydział Elektryczny:

 • Ekoenergetyka,
 • Elektronika i Telekomunikacja,
 • Elektrotechnika

Wydział Informatyki:

 • Informatyka,
 • Informatyka i ekonometria,
 • Matematyka stosowana

Wydział Mechaniczny:

 • Automatyka i robotyka,
 • Inżynieria biomedyczna,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Mechatronika,
 • Mechatronics

Wydział Zarządzania:

 • Inżynieria meblarstwa,
 • Logistyka,
 • Logistics,
 • Management,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • Zarządzanie i inżynieria usług,

Zamiejscowy Wydział w Hajnówce:

 • Leśnictwo.

 


Uniwersytet w Białymstoku - kierunki studiów 

Uniwersytet w Białymstoku to jedna z największych uczelni w tej części kraju, kształcąca na kierunkach humanistycznych, społecznych i matematyczno- przyrodniczych. Od 2007 roku, w Wilnie działa Wydział Ekonomiczno- Informatyczny, który do 2016 roku wypromował ponad 500 absolwentów. Do sukcesów Uniwersytetu w Białymstoku należy zaliczyć udział w 6. i 7. Programie Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE, Horyzoncie 2020, Comenius i Aspera oraz programie Daphne III. W latach 2011 – 2016 pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku zgłosili 25 patentów, w tym jeden europejski.

Wydział Biologiczno- Chemiczny:

 • Biologia,
 • Chemia,
 • Ochrona środowiska,
 • Ekobiznes

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • Ekonomia,
 • Zarządzanie,
 • Logistyka,
 • Ekonomiczno- Prawny,
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
 • Ekobiznes

Wydział Filologiczny:

 • Filologia polska,
 • Filologia angielska,
 • Filologia francuska,
 • Filologia rosyjska,

Wydział Fizyki:

 • Fizyka gier komputerowych i robotów,
 • Fizyka medyczna,
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów,
 • Fizyka o profilu ogólnym

Wydział Historyczno- Socjologicznym:

 • Historia,
 • Socjologia,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Studia wschodnie,
 • Kognitywistyka i komunikacja,
 • Filozofia i etyka

Wydział Matematyki i Informatyki:

 • Matematyka,
 • Informatyka,
 • Informatyka i ekonometria

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • Pedagogika,
 • Praca socjalna

Wydział Prawa:

 • Prawo,
 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Europeistyka,
 • Kryminologia

 


Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia. Liczba 129 profesorów tytularnych oraz 141 doktorów habilitowanych na 814 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet Medyczny w czołówce polskich szkół wyższych. W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Badań Innowacyjnych białostockiej uczelni zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. To prestiżowe wyróżnienie otrzymało jeszcze tylko pięć ośrodków naukowych w naszym kraju. Aktualnie, na czternastu kierunkach kształci się niemal pięć tysięcy studentów, w tym około 290 studiujących w języku angielskim. Oferta kształcenia uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rozwijającego się rynku pracy. Uniwersytet Medyczny posiada dwa kierunki unikatowe: Logopedię z Fonoaudiologią oraz Elektroradiologię II stopnia.

Wydział Lekarski:

 • Kierunek lekarski,
 • Kierunek Lekarsko- Dentystyczny,
 • Techniki dentystyczne

Wydział Farmaceutyczny:

 • Analityka medyczna,
 • Farmacja,
 • Kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • Dietetyka,
 • Elektroradiologia,
 • Fizjoterapia,
 • Logopedia z Fonoaudiologią,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Zdrowie publiczne.

 


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku - kierunki studiów 

Absolwenci uczelni-wydziału pracują niemal we wszystkich teatrach lalek, a w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich. Połową polskich teatrów lalek kierują wychowankowie białostockiego wydziału Akademii Teatralnej. Wielu dyplomowanych aktorów lalkarzy znajduje zatrudnienie w teatrach dramatycznych, radiu i telewizji, gdyż białostocki wydział AT oferuje wszechstronne przygotowanie aktorskie, odpowiadające zainteresowaniem współczesnego teatru.

Wydział Sztuki Lalkarskiej:

 • Aktorstwo,
 • Reżyseria

 


Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku - kierunki studiów

Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny:

 • Instrumentalistyka,
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • Wokalistyka.

Komentarze (0)