Architektura Łódź

Architektura Łódź

Architektura Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

architektura 

Odkryj architekturę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia – Łódź

Architektura to kierunek kształcenia, o którym marzą wszyscy ci, którzy chcieliby pójść w ślady Le Corbusiera, czy Daniela Liebeskinda. A czym powinni charakteryzować się następcy znamienitych mistrzów? Architektura to kierunek dla tych, którzy potrafią połączyć umiejętność abstrakcyjnego myślenia z rygorem liczb i nauk ścisłych. 

Kierunek Architektura w Łodzi realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Jego fundamentalnym założeniem jest wykształcenie przyszłego architekta, przy pomocy zajęć kształtujących wyobraźnię przestrzenną, zaznajamiających z prawem budowlanym, czy też dziedzinami fizyki i matematyki. 

Architektura w Łodzi to nie tylko hasło promujące konfigurację przestrzenną miasta. To, przede wszystkim, możliwość poznania takich dyscyplin jak: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków. Efektem kształcenia będą wiedza i kompetencje umożliwiające budowanie i kształtowanie plastyczne budynków, budowli, ulic, dużych przestrzeni miejskich i mniejszych, wiejskich terenów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania Architekturę w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Architektura w Łodzi? Aby dołączyć do grona studentów Architektury należy pochwalić się bardzo dobrą oceną z matematyki, najważniejszego przedmiotu w procesie rekrutacji. Należy pamiętać jednak, że studia architektoniczne różnią się od pozostałych kierunków, dlatego aby dostać się na nie należy jeszcze przejść egzamin, polegający na sprawdzianie uzdolnień plastycznych. Wymagania na studia architektoniczne w Łodzi są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów, wśród których znajdują się: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej.

Studia na kierunku Architektura - Politechnika Łódzka

Studia na kierunku Architektura i urbanistyka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Łodzi?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia na kierunku Architektura w Łodzi? Absolwenci studiów architektonicznych mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
  • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych,
  • jednostkach zajmujących się doradztwem.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Dokonanie wyboru kierunku studiów, uczelni i miejsca nauki nierzadko spędza sen z powiek kandydatom. Aby podjąć najtrafniejszą decyzję, kandydaci zadają wiele pytań, a jedno z nich brzmi: Jakie ma kierunek Architektura w Łodzi opinie? Szymon, student II- stopnia Architektury w Łodzi mówi:

„W życiu trzeba kierować się marzeniami. Moim marzeniem jest zostać słynnym architektem na wzór Franka Gehryego. Żeby tak się stało, bądź aby dążyć w tym kierunku należy ukończyć studia. A studia architektoniczne w Łodzi to niesamowita przygoda, biorąc pod uwagę ciekawą zabudowę miasta i jego niepowtarzalny klimat. Dlatego przyjechałem do Łodzi z Bielska- Białej”.

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)