Ranking studiów inżynierskich 2017

Ranking studiów inżynierskich 2017

ranking studiów inżynierskich

Ranking studiów inżynierskich

W dniu 17 maja 2017 po raz pierwszy opublikowano Ranking Studiów Inżynierskich, który został przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W zaprezentowanym rankingu znalazło się 21 najpopularniejszych kierunków technicznych dostępnych na polskich uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych. W gronie najlepszych uczelni w Polsce znalazły się Politechnika Warszawska , Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska oraz Politechnika Łódzka

Zasady Rankingu Studiów Inżynierskich zostały opracowane przez kapitułę pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W pracach uczestniczyły osoby związane z środowiskiem akademickim, jak również przedstawiciele świata biznesu oraz techniki . Przy opracowywaniu rankingu zostało wziętych pod uwagę 13 wskaźników, które uporządkowano w następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność.

W rankingu nie znalazło się wiele uczelni m.in. Akademia Morska w Szczecinie, która nie spełniała wszystkich kryteriów ustanowionych przez kapitułę. Jak podkreślił prezes fundacji Waldemar Siwiński zamierzeniem rankingu nie było uwzględnienie wszystkich szkół wyższych w Polsce. Dodał, że „Nasz ranking należałoby raczej nazwać elitarnym, bowiem poprzeczka wejścia jest ustawiona wysoko”, mając na myśli posiadanie przez uczelnię wysokiego poziomu studiów, pełnych uprawnień akademickich oraz możliwości zdobycia tytułu inżyniera i inżyniera magistra.

Opracowany ranking ma pomóc tegorocznym maturzystom w wyborze kierunku studiów, który zapewni zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy, co w swojej wypowiedzi podkreślił Waldemar Siwiński „Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków".

Jakie kierunki najlepiej wziąć pod uwagę przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Niekwestionowanym liderem rankingu jest Politechnika Warszawska. Uczelnia ta pojawiła się w czołówce aż 19 razy. Maturzyści, którzy zdecydują się na podjęcie nauki na Politechnice Warszawskiej powinni rozważyć następujące kierunku: Automatyka i robotyka, Architektura, Biotechnologia, Budownictwo, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja, Energetyka, Fizyka techniczna, Geodezja i kartografia, Informatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiskowa, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Transport, Technologia chemiczna oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Jeśli ktoś myśli o podjęciu nauki na kierunku Fizyka techniczna. Mechanika i budowa maszyn lub Inżynieria materiałowa, koniecznie powinien wybrać tę uczelnię, ponieważ według rankingu AGH oferuje najlepsze kształcenie w tym obszarze. Na poziom nauczania nie powinny narzekać również osoby, które zdecydują się na studiowanie Automatyki i robotyki, Budownictwa, Elektroniki i telekomunikacji, Elektrotechniki, Energetyki, Geodezji i kartografii, Górnictwa i geologii, Informatyki, Inżynierii biomedycznej oraz Mechatroniki.

Pierwszą trójkę zamyka Politechnika Wrocławska. Osoby, które wybierają się na tę uczelnię wyższą, w pierwszej kolejności powinny rozważyć możliwość kształcenia się na kierunkach takich jak Budownictwo, Górnictwo i geologia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Warto również zastanowić się nad rozwijaniem się w obszarze związanym z architekturą, inżynierią chemiczną i procesową, mechatroniką oraz z technologią chemiczną. Oprócz wyżej wspomnianych kierunków, tegoroczni maturzyści powinni pomyśleć nad podjęciem studiów na kierunku Biotechnologia, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Inżynieria środowiskowa oraz Mechanika i budowa maszyn.

W zaprezentowanym wczoraj rankingu wysokie miejsce zajęła także Politechnika Śląska. Inżynieria środowiskowa oraz Logistyka to kierunki, które zdecydowanie powinny znaleźć się na początku listy, każdej osoby decydującej się na tę uczelnię wyższą. Jeśli wymienione propozycje kształcenia nie spełniają oczekiwań, warto zdecydować się na Architekturę, Biotechnologię lub Transport.

Najlepszą piątkę zamyka Politechnika Łódzka, na której opłaca się studiowanie takich kierunków jak Transport, Architektura, Energetyka oraz Inżynieria chemiczna i procesowa. 

Aleksandra Bugajak

 


Czytaj dalej:

Komentarze (0)