Pogrom na maturach. Egzaminu nie zdało ponad 55 tyś maturzystów

Pogrom na maturach. Egzaminu nie zdało ponad 55 tyś maturzystów

wyniki matur 2017

Pogrom na maturach. Egzaminu nie zdało ponad 55 tys. maturzystów

Dzisiejszy dzień okazał się być pechowym dla prawie co piątego maturzysty, czyli ponad 55 tys. osób- zgodnie z danymi przedstawionymi przez CKE. Przedmiotem, który przysporzył uczniom najwięcej problemów była matematyka. Niemal 15 proc. piszących będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, natomiast dla 6,7% maturzystów, którzy nie uzyskali minimalnego progu punktowego z co najmniej dwóch przedmiotów, kolejna szansa pojawi się dopiero w przyszłym roku.

Od kilku godzin na stronach Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczni maturzyści sprawdzić mogą swoje osiągnięcia. Wyniki przedstawił na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor CKE, Marcin Smolik. Abiturienci otrzymajali dzisiaj do swoich rąk świadectwa maturalne, które są podstawą do przyjęcia na studia.

Przedmiotami obowiązkowymi, do których musieli podejść uczniowie na poziomie podstawowym był język polski, matematyka oraz język obcy. Ponad to, absolwenci podejść musieli obligatoryjnie do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Aby zdać maturę należało osiągnąć minimum 30 % punktów możliwych do zdobycia. Minimalny próg zdawalności nie ma zastosowania do przedmiotów dodatkowych.

W tym roku do matury przystąpiło 258 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych., w tym 92,2 tys. uczniów techników. Sukcesem cieszyć może się dokładnie 78,5 % osób, które podeszły do majowego egzaminu. Tylko 14,8 % uczniów, może podejść do poprawki w sierpniu. Taką możliwość otrzymali tylko ci, którzy nie zdali jednego egzaminu.

Tradycyjnie królowa nauk pochłonęła najwięcej porażek. Minimum potrzebnego do zdania egzaminu nie zdołało osiągnąć 17 % piszących. Najlepiej z przedmiotów obowiązkowych wypadł język polski, który sprawił problemy tylko 3 % uczniów.

Najczęściej wybieranym językiem obcym okazał się być język angielski, który wybrało dokładnie 237 222 uczniów. Szczęśliwym wyborem był dla 97% osób, które bez problemów osiągnęły minimalny próg zdawalności.

Zestawiając wyniki tegorocznych matur z tymi z zeszłego roku, egzamin w tym roku wypadł gorzej od ubiegłorocznego- różnica wynosi dokładnie 1%. Maturę poprawiać będą mogły jedynie te osoby, które nie zdały tylko z jednego przedmiotu. Poprawki odbywać się będą w dniach 22-25 sierpnia.

Po raz pierwszy wprowadzona została możliwość odwołania się od wyniku. Postępowanie będzie dwuinstancyjne- podważony wynik sprawdzany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Następnie, jeśli maturzysta nadal będzie kwestionować otrzymany wynik, będzie mógł się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. 

(KM)TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia wybrać?

Jaki kierunek studiów wybrać?

Jak wybrać uczelnię?

Komentarze (0)