Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

zakończenie roku wpia uw

Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

1 lipca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Gościem honorowym Kolegium Dziekańskiego był Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP - prof. dr. hab. inż. JAN SZMIDT, który wygłosił wykład na temat nowych technologii.
W uroczystości wzięli udział najważniejsi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, samorządy zawodów prawniczych, stowarzyszeń, wydawnictw prawniczych i instytucji naukowych współpracujący z WPiA UW.
Podczas uroczystego Zakończenia magisterskie dyplomy z wyróżnieniem odebrały 74 osoby z kierunku Prawo i 2 osoby z kierunku Administracja II stopnia.
Dla najlepszych absolwentów zostały ufundowane nagrody przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A., Wydawnictwo C.H. Beck i Kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy. Dziekan WPiA UW przyznał najlepszemu absolwentowi kierunku Prawo nagrodę w postaci stypendium adoktoranckiego.
 
materiały prasowe WPIA UW

Komentarze (0)