Otwieramy drogę do karier międzynarodowych

Nasza uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym polskim uniwersytecie.

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 150 wyższymi uczelniami w 30 krajach:

Austria (5), Belgia (9), Bułgaria (9), Chorwacja (2), Cypr (3), Czechy (11), Dania (2), Estonia (2), Finlandia (8), Francja (32), Grecja (8), Hiszpania (34), Holandia (7), Irlandia (5), Islandia (1), Litwa (9), Luksemburg (1), Łotwa (2), Malta(1), Niemcy (49), Norwegia (10), Portugalia (23), Rumunia (9), Słowacja (8), Słowenia (4), Szwajcaria (4), Szwecja (9), Turcja (52), Węgry (7), Wielka Brytania (14), Włochy (31)

Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu kilkuset umów dwustronnych w ramach programu Erasmus, otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych oraz firm międzynarodowych.


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE