Kariera

Biuro Karier Zawodowych stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki.

Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A. to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej. W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów:

 • Matematyki i Informatyki Stosowanej,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania,
 • Ekonomiczno-Socjologicznego.

W kadrze olimpijskiej na Igrzyska w Pekinie w 2008 roku znalazło się troje, a w Londynie w 2012 roku dwoje studentów naszej uczelni. W kadrze polskich studentów na XXV Letnią Uniwersjadę w Belgradzie w 2009 sześcioro. W 2013 r. w Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej studenci Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli złote medale.

Czym się zajmujemy?

Misją biura jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, pomoc w zakresie poruszania się po rynku pracy, umiejętnego wykorzystania umiejętności i kompetencji, które nabywa podczas studiów. Poprzez współpracę z pracodawcami przygotowanie kadry absolwentów dla pracodawców oraz promowania studentów i absolwentów Uczelni w środowisku biznesowym.

Celem Biura Karier Zawodowych jest:

 • ułatwienie studentom i absolwentom wejście na rynek pracy
 • pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez doradztwo i pośrednictwo w poszukiwaniu pracy
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
 • umożliwienie pracodawcom znalezienia najlepszych kandydatów na oferowane miejsca  pracy, praktyk i staży

Współpraca z Pracodawcami:

 • możliwość zamieszczenia ogłoszeń oraz newsów skierowanych do studentów i absolwentów za pośrednictwem strony internetowej, co gwarantuje bezpośrednie dotarcie do grupy docelowej;
 • zapoznanie się z bazą CV studentów;
 • zawieranie umów między studentem, a pracodawcą o praktykach nieobligatoryjnych
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach prezentowanych poniżej;
 • propagowanie katalogów, broszur, ulotek oraz materiałów informacyjnych, promujących działalność firmy;
 • organizacja seminariów dla pracodawców i studentów.

Oferta skierowana do Studentów i Absolwentów:

 • bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb;
 • dostęp do Centrum Zatrudnienia – bazy aktualnych ofert pracy, praktyk, staży;
 • pośrednictwo w zawieraniu umów o praktyki nieobligatoryjne;
 • bezpłatne poradniki i publikacje dotyczące rozwoju kariery zawodowej;
 • szkolenia podnoszące umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podnoszące poziom kompetencji miękkich.

Organizowane eventy:

Uniwersyteckie Targi Pracy

Uniwersyteckie Targi Pracy to cykliczne wydarzenie skupiające wokół siebie rzeszę studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz pozostałych uczelni wyższych a także przedstawicieli czołowych firm i instytucji. To prestiżowe wydarzenie, które umożliwia studentom i absolwentom poznanie oferty firm, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, czy też porównanie wymagań pracodawców ze swoimi możliwościami, umiejętnościami i planami kariery zawodowej. Uniwersyteckie Targi Pracy to sprzyjająca okoliczność dla Pracodawców, którzy mogą zaprezentować swoją działalność, przybliżyć profil firmy, ukierunkować studentów na zdobywanie określonych kwalifikacji, a także udzielić praktycznych porad dotyczących kształtowania ścieżki kariery.

Akademia Kompetencji

Akademia Kompetencji to cykl szkoleń, podczas których studenci i absolwenci mają okazję skorzystać z szerokiej gamy bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji wielu branż. Celem tego wydarzenia jest pomoc w nabywaniu kompetencji ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej. Zajęcia odbywające się w ramach tej imprezy pozwalają wykształcić u młodych ludzi cechy pożądane na rynku pracy, umożliwiają poszerzenie obszaru wiedzy oraz zdobycie informacji dotyczących kultury organizacyjnej obowiązującej w danej firmie, czy instytucji. Pracodawcy mają szansę zaprezentować swoją markę i zaistnieć w świadomości środowiska akademickiego.

Recruitment Date

Inicjatywa polegająca na spotkaniu studentów i absolwentów z przedstawicielami wiodących firm i instytucji rynku pracy, celem przedstawienia ofert zatrudnienia (pracy, praktyk, staży) i przeprowadzenia wstępnych rozmów rekrutacyjnych.


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE