Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Środkowej. Powstał w 1702 roku, a w 1945 został przekształcony w uniwersytet polski. Na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów. Do wyboru są około 84 kierunki studiów pierwszego stopnia i ponad 50 drugiego stopnia. Na to wszystko składa się ponad 250 specjalności i specjalizacji, w tym blisko 30 programów w języku angielskim. Uniwersytet kształci w pięciu obszarach nauki: przyrodniczym, humanistycznym, filologicznym, prawnym i społecznym oraz ścisłym i technicznym. Do dyspozycji studentów przyjezdnych jest pięć Domów Studenta, gdzie łącznie znajduje się około 2000 miejsc. Studenci chcący studiować poza Wrocławiem, mogą skorzystać z możliwości odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych w ramach międzynarodowej wymiany studenckiej. Uniwersytet Wrocławski jako jedyna uczelnia w Polsce należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy 250 uczelni z całego świata, w tym ponad 130 ze Stanów Zjednoczonych. 

Wydział Biotechnologii

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Historycznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydzial Nauk Społecznych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Komentarze (0)