Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD)

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD)

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD)

W skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim wchodzą przedstawiciele doktorantów każdego z wydziałów wybierani w wyborach powszechnych. URSD obraduje w czasie dwuletniej kadencji w czasie której reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni oraz broni ich praw i interesów. Swoją działalność URSD realizuje poprzez uczestnictwo w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, rozdział miejsca w akademikach, organizacje szkoleń i konferencji oraz wspomaganie finansowo rozwoju naukowego doktorantów.

Adres:
Wydział Prawa i Administracji
Ul. Kopcińskiego 8/12 90-2232 Łódź
sala 1.14
mail: doktoranci@uni.lodz.pl

Komentarze (0)