akademia marynarki wojennej rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na studia wojskowe:

  • konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
  • test sprawności fizycznej,
  • test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne:

  • konkurs świadectw dojrzałości; przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu podstawowego lub rozszerzonego; wyższy współczynnik dla R.
Zasady przyjęć na studia niestacjonarne:
  • wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc   

Komentarze (0)