Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - wolne miejsca - II rekrutacja


  1. Wydział Filologiczno - Historyczny
  2. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  3. Wydział Nauk Społecznych
  4. Wydział Pedagogiczny
  5. Wydział Sztuki


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE