Zioła w Profilaktyce i Terapii - studia podyplomowe

Zioła w Profilaktyce i Terapii - studia podyplomowe

studia podyplomowe umed poznań

STUDIA PODYPLOMOWE „ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII”

STUDIA PODYPLOMOWE „ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych. Zdobyta wiedza będzie użyteczna w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarski, przemysł farmaceutyczny, szczególnie zielarski) i w innych zawodach o profilu medycznym, a także dla osób zainteresowanych ziołolecznictwem. 
Studia podyplomowe uzyskały w roku 2017 Certyfikat „Studia z przyszłością”, przyznawany na podstawie opinii członków Komisji Eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.
WYKŁADOWCY. Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów UM w Poznaniu, przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego, a także zaproszeni lekarze różnych specjalności stosujący w praktyce lekarskiej zioła. 
STUDIA TRWAJĄ II SEMESTRY, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele, jeden lub dwa razy w miesiącu.
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW. Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym, biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym. 
Maksymalna liczba słuchaczy 60; minimalna, warunkująca uruchomienie IV edycji: 20 osób.
Opłata za studia wynosi 4000 zł i może być wniesiona w całości lub dwóch równych ratach.
REKRUTACJA odbywa się od 8 maja 2017 r. do 8 września 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI na stronie www.farmakognozja.ump.edu.pl 
lub pod numerami telefonów: 61 854 67 01 / 02 / 07.
Katedra Zakład Farmakognozji, 60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

Komentarze (0)