Studia Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej

Studia Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej

STUDIA PODYPLOMOWE  W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ

Zgodnie z Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. 2016 poz. 2245)  na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: 
a) biologia lub farmacja i uzyskały tytuł zawodowy magistra, 
b) chemia lub biotechnologia i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, 
c) weterynaria i uzyskały tytuł zawodowy lekarza weterynarii, 
d) na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza 
Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się egzaminem praktycznym i teoretycznym obejmującym przedmioty zawodowe takie jak diagnostyka laboratoryjna,  biochemia i chemia kliniczna, hematologia i mikrobiologia.
Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów łącznie z egzaminem końcowym upoważnia  do ubiegania się w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych o nadanie uprawnień Diagnosty Laboratoryjnego.
W bieżącym roku akademickim ogłoszony jest nabór na X edycję studiów
 

Komentarze (0)