• ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Administracja i polityka publiczna to jeden z pierwszych w Polsce, kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji. Znajomość zagadnień z zakresu polityki publicznej pozwala na zrozumienie wyzwań i projektowanie najskuteczniejszych działań zmierzających do zapewnienie warunków rozwoju obywatelom. Przygotowanie administracyjne umożliwia praktyczne wdrażanie najlepszych rozwiązań. Zdobyte w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych).

  dowiedz się więcej>

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Admnistracja i polityka publiczna brane są pod uwagę następujące 3 przedmioty maturalne:
  • Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język polski
  • Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony: Język obcy nowożytny
  • Przedmiot trzeci – do wyboru spośród
   • ​poziom podstawowy: Matematyka
   • poziom rozszerzony: Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   

   

   


  Studia II stopnia

   

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona na Akademii Ignatianum w Krakowie obejmuje: rejestrację kandydata,  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów, postępowanie kwalifikacyjne oraz wydanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów wybrany przez kandydata.
   

Opinie (1)

karol Ocena

Wybierając kierunek studiów dla siebie, dobrze wiedziałem, że Administracja to szeroki kierunek. Ale dopiero zaczynając naukę w Akademii Ignatianum przekonałem się jak bardzo szeroki. Na naszej uczelni zdobywamy wiedzę znacznie szerszą niż na identycznych kierunkach. U nas to coś znacznie więcej niż Administracja.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: