• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to fundament prowadzenia funkcji menedżera w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Studenci uczą się rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz informacjami, a także poznają tajniki kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym. Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu to także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni dzielą się na następujące specjalności: Analityk finansowy, E- biznes, Gospodarowanie nieruchomościami, Internet, marketing, komunikacja, Informatyka, International Business, Psychologia biznesu z coachingiem, Zarządzanie finansami, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie startupem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie logistyką. Niektóre specjalności (Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie w administracji publicznej) realizowane są na Wydziale Zamiejscowym w Lęborku. W bogatym programie nauczania studenci znajdą następujące przedmioty: analiza techniczna, narzędzia statystyczne, psychologia inwestowania, symulacje biznesowe, kultura organizacji, marketing społecznościowy, zarządzanie kryzysowe. Absolwenci, na bazie, zdobytej wiedzy mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, biurach maklerskich i funduszach inwestycyjnych, firmach consultingowych, komercyjnych agencjach ochrony, agencjach reklamowych i marketingowych, agencjach zatrudnienia, przedsiębiorstwach turystycznych.

  Studia I stopnia

  Specjalności:

  • Analityk Finansowy
  • e- Biznes
  • Gospodarowanie Nieruchomościami
  • Informatyka
  • International Business
  • Internet, Marketing, Komunikacja
  • Psychologia Biznesu z Coachingiem
  • Zarządzanie Finansami
  • Zarządzanie Jakością
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie Startupem
  • Zarządzanie w Turystyce
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem
  • Zarządzanie w Administracji Publicznej

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  • Analityk Biznesowy
  • Coaching w Biznesie
  • Informatyka
  • International Business
  • Marketing i Nowe Media
  • Zarządzanie Finansami
  • Zarządzanie Jakością
  • Zarządzanie Logistyką
  • Zarządzanie Projektem
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie Startupem
  • Zarządzanie w Turystyce 
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

olga Ocena

o, co przekonało mnie do wyboru Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu to ilość specjalności. Każdy może rozwijać się w dowolnym zakresie, dowolnym kierunku, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: