• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Dietetyka w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Studenci poznają chemię i biochemię ogólną oraz żywności, anatomię i fizjologię człowieka, genetykę, czy farmakologię. Zajęcia praktyczne prowadzone są w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności i laboratorium chemicznym.

  Studia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Dietetyka medyczna, Dietetyka sportowa, Psychodietetyka, Żywienie kliniczne, Dietetyk wieku dziecięcego, Psychodietetyka z elementami obesitologii, Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie.

  Specjalność Dietetyka medyczna zakłada nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego formułowania opinii dotyczących pacjentów i klientów w kontekście doboru konkretnej diety. Studenci uczą się zasad żywienia człowieka chorego, w różnych jednostkach chorobowych, na przykład: chorobach alergicznych, metabolicznych, czy nowotworowych.

  Specjalność Dietetyka sportowa zakłada nabycie umiejętności wdrażania zasad zdrowego stylu życia, opracowywania i prowadzenia diety sportowców wyczynowych, przygotowywania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. Ponadto, studenci otrzymują wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, metod badań wydolnościowych organizmu oraz ortopedii urazowej.

  Specjalność Psychodietetyka to szeroka wiedza na temat powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dieto-zależnymi zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnym wieku. Studenci uczą się oceniać stan odżywienia i sposób żywienia, a także dobierać odpowiednie postępowanie profilaktyczne zapobiegające chorobom żywieniowo-zależnym.

  Specjalność Żywienie kliniczne zakłada zdobycie kwalifikacji w zakresie poradnictwa dietetycznego i racjonalnego żywienia człowieka chorego i zdrowego, a także opracowywania indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta.

  Specjalność Dietetyk wieku dziecięcego zakłada przekazanie wiedzy na temat postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeniach wieku rozwojowego oraz wpływu żywienia na stan zdrowia dziecka. Ponadto, studenci uczą się prowadzenia spotkań edukacyjnych dotyczących prawidłowego żywienia dzieci, a także współdziałania w pracach badawczych.

  Specjalność Psychodietetyka z elementami obesitologii to zagadnienie skupiające się na leczeniu otyłości. Studenci zapoznają się z czynnikami psychologicznymi, które kształtują zachowania żywieniowe oraz uczą się analizować przyczyny zaburzeń odżywiania.

  Specjalność Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie to wiedza z zakresu żywienia w odnowie biologicznej, prowadząca do umiejętności udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Dietetyka? Na przykład: podstawy higieny żywności, biochemia ogólna i żywności, dietetyka pediatryczna, farmakologia i farmakoterapia, toksykologia żywności, kliniczny zarys chorób, edukacja żywieniowa. A co po studiach? Absolwenci Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, klubach sportowych, organizacjach konsumenckich.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

kasia Ocena

Dietetyka to coraz popularniejsza dziedzina, która pomaga zdrowym i chorym. Ale ważne jest to, aby pomagać mądrze, na podstawie solidnej wiedzy. Dlatego studiuję w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, bo tutaj wiedzę przekazują doświadczeni praktycy, którzy zajęcia opierają między innymi na własnych doświadczeniach


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: