• PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Papiernictwo i poligrafia
   Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia ma za zadanie przygotować kadrę specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształcenia „Papiernictwo i poligrafia” został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.
   Specjalności: 
   • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
   • technologia papiernictwa i poligrafii
   Absolwent:
   Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest inżynierem przygotowanym do rozwiazywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu technologii celulozowo-papierniczej, poligraficznej i przetwórczej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Jest on przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych. Posiada umiejętność obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, administracji i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.
    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
Specjalności:
 • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
 • Technologia papiernictwa i poligrafii 
Studia II stopnia:
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
Specjalności:
 • Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
 • Technologia papiernictwa i poligrafii 
Studia II stopnia:
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Podyplomowe

EKSPLOATACJA MASZYN I PROCESY PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM, WYKAŃCZANIEM I PRZETWARZANIEM PAPIERÓW
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PAPIERNICTWIE
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PAPIERNICTWIE I POLIGRAFII