• TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Towaroznawstwo
   Ekologia produktów to specjalność tych wszystkich, którzy dostrzegają, że ekologia ma wielką przyszłość i dlatego chcą zajmować się szeroko pojętą ekonomiką w ekologii, czyli, w dużym skrócie, chcą zyskać umiejętność sprawdzenia i oceny, czy produkt jest lub może być nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny.
   Menedżer produktu to Twoja specjalność, jeśli masz zacięcie marketingowe i chcesz wiedzieć, jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności: od tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, po wprowadzenie produktu na rynek i zarządzanie nim na każdym etapie.
   Kształtowanie jakości produktów przemysłowych dla tych, dla których liczy się jakość produktu i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Stawiamy na wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz w jednostkach usługowych.
   Kształtowanie jakości produktów spożywczych jest miejscem, w którym przygotowujemy ekspertów i menedżerów jakości w zakresie środków spożywczych. Rozwijamy umiejętności i kompetencje w obszarze oceny jakości żywności, projektowania i wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz analizy preferencji konsumentów żywności.
   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem to specjalność ucząca poszukiwanej umiejętności stosowania systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych oraz w jednostkach administracji publicznej. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z systemowym podejściem do zarządzania w organizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   W dobie globalizacji, rewolucji informatycznej i technologicznej gospodarka potrzebuje specjalistów potrafiących współtworzyć nowoczesne i efektywne technologie a także dobrze i skutecznie nimi zarządzać. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Są wyposażeni nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; zarządzania środowiskiem, bhp, ekologii przemysłowej; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę w zakresie:
   • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, 
   • organizowania i zarządzania personelem,
   • koordynowania prac zespołów pracowniczych, 
   • realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, 
   • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Design i komercjalizacja produktu
 • Ekologia produktów
 • Menedżer produktu
 • Menedżer produktów kosmetycznych
 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • Quality of Products
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie jakością produktów
 
Studia II stopnia:
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Menedżer produktu
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
ZARZĄDZANIE  I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • Zarządzanie jakością produktów

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Design i komercjalizacja produktu
 • Ekologia produktów
 • Menedżer produktu
 • Menedżer produktów kosmetycznych
 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • Quality of Products
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie jakością produktów
 
Studia II stopnia:
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Menedżer produktu
 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
ZARZĄDZANIE  I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • Zarządzanie jakością produktów