ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Ochrona środowiska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest naWydziale Humanistycznym. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, którą łączy w sobie zagadnienia przyrodnicze z kompetencjami inżynierskimi oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i stosowania prawa w zakresie ochrony środowiska. Studenci poznają zasady pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, rekultywacji obszarów zdegradowanych na skutek działalności człowieka, oraz kształtowania środowiska w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.   

  Studia na kierunku Ochrona środowiska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzidzielą się na następujące specjalności: Ekologiczne projektowanie krajobrazu i ogrodu, Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja, Odnawialne źródła energii. Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Między innymi: podstawy chemii nieorganicznej, podstawy chemii organicznej z elementami biochemii, hydrologię i gospodarkę wodną, klimatologię z meteorologią, różnorodność biologiczną, ekonomię i zarządzanie w ochronie środowiska, technologie bioenergetyczne. Absolwenci Ochrony środowiska w AHE bez trudu znajdą zatrudnienie w firmach i instytucjach wykorzystujących odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach przemysłowych na stanowiskach ds. ochrony środowiska, przedsiębiorstwach zajmujących się czynną ochroną środowiska, administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach naukowo-badawczych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

aneta Ocena

W Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej znalazłam swoje miejsce. Miejsce, w którym mogę rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także spotkałam ludzi, którzy interesują się podobnymi rzeczami i podobnie postrzegają niektóre sprawy


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: