ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 422 37 42

fax. 12 423 11 21

e-mail: prawo@adm.uj.edu.pl

www.wpia.uj.edu.pl

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

tel. 12 422 37 42

fax. 12 423 11 21

e-mail: prawo@adm.uj.edu.pl

www.wpia.uj.edu.pl


O WYDZIALE

uczelnie kraków - wydział prawa i administracji uj

Jest to najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.
Obecnie na Wydziale Prawa i Administracji studia odbywają się w zindywidualizowanym trybie. W planie i programie studiów, w szczególności studiów prawniczych magisterskich, przewidziano ograniczoną ilość przedmiotów obowiązkowych (np. prawo karne, prawo konstytucyjne, postępowanie cywilne sądowe) oraz przedmioty podstawowe i specjalizacyjne (wykłady monograficzne), o wyborze których decydują studenci indywidualnie, na początku roku akademickiego. Dalszą formą zindywidualizowania toku nauczania jest fakultatywność zajęć ćwiczeniowych, pozostawiająca studentowi wybór sposobu przygotowania do egzaminów. Studenci uczestniczą także w zajęciach Szkół Praw Obcych oraz w działalności Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ (koło naukowe) lub ELSA.

 

Opinie (1)

jagiellończyk Ocena

jak na jagiellonkę przysało bardzo wysoki poziom