O WYDZIALE

  uczelnie kraków - wydział prawa i administracji uj

  Jest to najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.
  Obecnie na Wydziale Prawa i Administracji studia odbywają się w zindywidualizowanym trybie. W planie i programie studiów, w szczególności studiów prawniczych magisterskich, przewidziano ograniczoną ilość przedmiotów obowiązkowych (np. prawo karne, prawo konstytucyjne, postępowanie cywilne sądowe) oraz przedmioty podstawowe i specjalizacyjne (wykłady monograficzne), o wyborze których decydują studenci indywidualnie, na początku roku akademickiego. Dalszą formą zindywidualizowania toku nauczania jest fakultatywność zajęć ćwiczeniowych, pozostawiająca studentowi wybór sposobu przygotowania do egzaminów. Studenci uczestniczą także w zajęciach Szkół Praw Obcych oraz w działalności Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ (koło naukowe) lub ELSA.

   

opinie (1)

 • jagiellończyk
  ocena

  jak na jagiellonkę przysało bardzo wysoki poziom

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA