• SPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Sport w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Warszawie. Celem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji trenera personalnego, nabycie umiejętności kształtowania zdolności motorycznych człowieka, czy też umiejętności z zakresu prawidłowego żywienia oraz suplementacji w sporcie. Studenci poznają zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych.

  Studia na kierunku Sport w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na dwie specjalności: Trener personalny, Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży.

  Specjalność Trener personalny zakłada wykształcenie fachowców w zakresie treningu indywidualnego, posiadających umiejętności projektowania, realizacji i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz treningu ukierunkowanego na podtrzymywanie i rozwijanie zdrowia.

  Specjalność Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży to przygotowanie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu i wypoczynkowi.

  Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Sport? W programie nauczania znajdują się następujące zagadnienia: historia kultury fizycznej, psychologia rozwojowa, anatomia funkcjonalna, fizjologia, edukacja zdrowotna, fizjologia wysiłku fizycznego, medycyna sportu, korekcja wad postawy, odnowa biologiczna. A co po studiach? Absolwenci kierunku Sport w AHE znajdą zatrudnienie w klubach fitness, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach seniora, pensjonatach.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

damian Ocena

Kierunek Sport w AHE prowadzony jest pod patronatem Polskiego Związku Pracodawców Fitness, zatem mam pewność, że zdobywam solidne wykształcenie i umiejętności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w branży


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: