ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zdrowie publiczne w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to wiedza wynikająca z połączenia zagadnień nauk społecznych i nauk medycznych, skierowana do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, jak również w instytucjach świadczących usługi około-medyczne. Studenci poznają zasady zarządzania strategicznego zakładami opieki zdrowotnej, funkcjonowania nowoczesnych placówek medycznych, oraz finansowania działalności jednostek ochrony zdrowia.

  Studia na kierunku Zdrowie publiczne w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzidzielą się na następujące specjalności: Menedżer w ochronie zdrowia, Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego, Zielarstwo i fitoterapia.

  Specjalność Menedżer w ochronie zdrowia zakłada zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności związanych z kreatywnym zarządzaniem szpitalem i przychodnią, oraz organizowaniem pracy specjalistów i świadczenia usług medycznych. Nauka na specjalności opiera się na trzech modułach; są to: umiejętności menedżera w ochronie zdrowia, zarządzanie organizacją, społeczne aspekty zarządzania.

  Specjalność Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego polega na zdobyciu umiejętności obsługi sprzętu medycznego, oraz uzyskaniu wiedzy związanej z publicznym i prywatnym rynkiem medycznym. Studenci poznają tajniki prowadzenia prezentacji sprzętu medycznego, budowania relacji pomiędzy producentami i odbiorcami, oraz monitorowania przebiegu zawieranych kontraktów.

  Specjalność Zielarstwo i fitoterapia zakłada uzyskanie wiedzy w zakresie stosowania ziół w celach leczniczych, terapii naturalnej, zdrowej żywności funkcjonalnej, towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego. Studenci uczestniczą w praktycznych zajęciach terenowych i warsztatach pod okiem specjalistów z Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, oraz specjalistów Działu Roślin Leczniczych i Przemysłowych Ogrodu Botanicznego Łodzi.

  A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Zdrowie publiczne? Na przykład: edukacja zdrowotna, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, marketing usług zdrowotnych, organizacja ochrony zdrowia, kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwenci Zdrowia publicznego znajdą zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, klinikach prywatnych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

karol Ocena

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna to świetna uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać ludzi pełnych pasji i miłości do tego, co robią. Tutaj, po prostu, chce się studiować.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: