• DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Dyrygentura
   Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejętności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno-instrumentalnego. Jest przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

  • KOMPOZYCJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Kompozycja
   Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji. Absolwent jest przygotowany do pracy: artystycznej i organizacyjnej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

  • TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Teoria muzyki
   Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest  wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu teorii muzyki. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy: artystycznej, publicystycznej, redakcyjnej, organizacyjnej; w instytucjach kultury. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

  • RYTMIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Rytmika
   Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem, wyposażonym w praktyczną i teoretyczną znajomość metody E. Jaques-Dalcroze’a: rytmiki, solfeżu i improwizacji; posiadającym umiejętności z zakresu improwizacji fortepianowej oraz tworzenia kompozycji przestrzenno-ruchowych. Profil nauczania warunkuje wszechstronny i kreatywny rozwój osobowości, dzięki czemu absolwent potrafi adaptować metodę dla potrzeb różnych dyscyplin pedagogicznych i artystycznych. Podejmuje pracę w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, domy kultury), w szkolnictwie muzycznym I-go stopnia, w szkolnictwie baletowym oraz jako instruktor zespołów ruchu i tańca. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
KOMPOZYCJA
TEORIA MUZYKI
RYTMIKA
DYRYGENTURA
 
Studia II stopnia:
KOMPOZYCJA
TEORIA MUZYKI
RYTMIKA
DYRYGENTURA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
KOMPOZYCJA
TEORIA MUZYKI
RYTMIKA
DYRYGENTURA
 
Studia II stopnia:
KOMPOZYCJA
TEORIA MUZYKI
RYTMIKA
DYRYGENTURA