ul. Święty Marcin 87,

61-808 Poznań,

tel.: +48 (61) 856 89 32,

faks: +48 (61) 853 66 76

http://amuz.edu.pl/o-uczelni/wydzial-i/

ul. Święty Marcin 87,

61-808 Poznań,

tel.: +48 (61) 856 89 32,

faks: +48 (61) 853 66 76

http://amuz.edu.pl/o-uczelni/wydzial-i/

 • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dyrygentura
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejętności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno-instrumentalnego. Jest przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

 • KOMPOZYCJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Kompozycja
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji. Absolwent jest przygotowany do pracy: artystycznej i organizacyjnej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

 • RYTMIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Rytmika
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem, wyposażonym w praktyczną i teoretyczną znajomość metody E. Jaques-Dalcroze’a: rytmiki, solfeżu i improwizacji; posiadającym umiejętności z zakresu improwizacji fortepianowej oraz tworzenia kompozycji przestrzenno-ruchowych. Profil nauczania warunkuje wszechstronny i kreatywny rozwój osobowości, dzięki czemu absolwent potrafi adaptować metodę dla potrzeb różnych dyscyplin pedagogicznych i artystycznych. Podejmuje pracę w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, domy kultury), w szkolnictwie muzycznym I-go stopnia, w szkolnictwie baletowym oraz jako instruktor zespołów ruchu i tańca. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

 • TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teoria muzyki
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest  wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu teorii muzyki. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy: artystycznej, publicystycznej, redakcyjnej, organizacyjnej; w instytucjach kultury. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry