• WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Wokalistyka
  Absolwent studiów I st. jest przygotowany do podjęcia pracy chórzysty i solisty w zawodowych zespołach wokalnych teatrów operowych i filharmonii, a także  wokalnych zespołach kameralnych. W indywidualnych przypadkach posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji dzieła muzycznego i podjęcie pracy solisty teatrów muzycznych. Podczas studiów I stopnia duży nacisk położony jest na poznanie podstaw sztuki aktorskiej co predestynuje absolwentów do pojęcia pracy scenicznej.
  Absolwent studiów II st. jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka – wokalisty, solisty teatrów operowych i muzycznych. Cechuje go wysoko rozwinięta osobowość artystyczna. Posiada duże wiadomości teoretyczne i praktyczne dotyczące kierunku studiów i wykonywanego zawodu. Osiągnął gruntowną znajomość repertuaru i umiejętność komunikowania się przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Przygotowany jest do podejmowania działań artystycznych i organizacyjnych, uczestniczenia w pracach zespołowych i krytycznej oceny przedsięwzięć artystycznych. Absolwent studiów II stopnia może prowadzić działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym.    Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

opinie (5)

 • warchlak
  ocena

  Struktura wydziału delikatnie mówiąc "trąci myszką". Atmosfera wśród profesorów jest napięta do granic możliwości, nie trzeba być pilnym obserwatorem, aby to dostrzec. Profesorowie są wyraźnie podzieleni na frakcje, które wewnątrz bardzo się hołubią, natomiast między sobą niestety tępią się. Wiele przedmiotów jest prowadzonych rzetelnie przez pedagogów z pasją, natomiast tak jak ktoś już słusznie zauważył - niemiecka i francuska liryka wokalna nie są na dobrym poziomie, w przeciwieństwie do rosyjskiej liryki wokalnej. Jeśli trafi się do pedagoga ze "złej" frakcji, to można się pożegnać z koncertami z orkiestrą oraz wystąpieniem w przedstawieniach wystawianych w operze z orkiestrą, jednocześnie pozostając pod opieką czynnego, aktywnego zawodowo śpiewaka, który jest również świetnym pedagogiem i prowadzi głos w doskonałym kierunku.

 • goodin
  ocena

  Przepełnia mnie rozczarowanie tym wydziałem. Brak języka niemieckiego. Liryka francuska i niemiecka nie daje satysfakcji. Uważam, że za mało dba się o naszą dykcję. Język włoski oceniam na dobrym poziomie. Brak współpracy z innymi placówkami artystycznymi sprawia, że po studiach jesteśmy zostawieni sami sobie, bez pracy a z przerośniętym ego wyhodowanym na prześciganiu się w światku szkolnym. Ciężko o rozwój a atmosferze niedopowiedzeń i konfliktów o drobnostki. Plusy: taniec, aktorstwo, rytmika, zajęcia teoretyczne na dobrym poziomie. Sam śpiew jest kwestią indywidualną, wchodzi w grę znalezienie wspólnego języka z nauczycielem.

 • król_szałotu
  ocena

  W kształceniu muzycznym (a nawet szerzej - artystycznym) na każdej uczelni zdarzają się pedagodzy dobrzy i słabi, stąd pomijam ocenę indywidualnych zajęć ze śpiewu (choć i w tej dziedzinie wydaje mi się, że lokujemy się powyżej średniej krajowej). Dobra siatka godzin (dużo zajęć praktycznych, świetna kadra - taniec, aktorstwo, zajęcia teoretyczno-muzyczne). Przedmioty zupełnie zbędne (lub tragicznie prowadzone) - w zasadzie tylko niemiecka i francuska liryka wokalna. Żenująco słaba współpraca na linii uczelnia - inne placówki kulturalne (w zasadzie tylko szczątkowe relacje z operą, a i wspólne z nimi produkcje są nieporozumienie i wielką łaską ze strony teatru). Brak otwarcia na zewnątrz, współpracy z wielkimi nazwiskami, projektów wspólnych z innymi uczelniami czy instytucjami, zachowawczość ("byleby mój student we mnie nie zwątpił"). Niemniej, przy trafieniu do odpowiedniego pedagoga, daje możliwości rozwoju we własnym zakresie, przy oczywistym w takiej branży nakładzie pracy własnej.

 • student
  ocena

  Nie polecam. Wiecznie spierający się między sobą "profesorowie" od śpiewu przekładający swoje żale i frustracje na swoich studentów. Wciągają nas często w swoje polityczne międzyklasowe do niczego nieprowadzące spory. Oczywiście nie wszyscy, ale zdecydowana większość. Mało jest wśród nich pedagogów (zdarzają się!), a więcej śpiewaków, którzy nie mają pojęcia o podejściu do drugiego człowieka.

 • studia to lubię
  ocena

  wydział moim zdaniem przeciętny

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: