• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka-nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
   • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia;
   • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania pierwszego oraz drugiego etapu edukacyjnego;
   • zajęć umuzykalniających w przedszkolu;
   • zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym;
   • działalności muzycznej w instytucjach kultury.
   Absolwent specjalności dyrygentura chóralna posiada kwalifikacje do prowadzenia:
   • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym II stopnia w zakresie dyrygowania i czytania partytur;
   • zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
   • zespołów zawodowych chóralnych i wokalno-instrumentalnych;
   • działalności dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
   • działalności muzycznej w instytucjach kultury;
   • działalności związanej z organizacją konkursów i festiwali muzycznych (chóralnych) oraz animacją kultury muzycznej.
   Absolwent specjalności dyrygentura orkiestr dętych posiada kwalifikacje do prowadzenia:
   • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym II stopnia w zakresie dyrygowania i czytania partytur;
   • zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
   • zawodowych koncertowych i marszowych orkiestr dętych oraz podobnych zespołów instrumentalnych;
   • działalności dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
   • działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;
   • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i festiwali muzycznych (orkiestr dętych) oraz animacją kultury muzycznej.
   Absolwent specjalności edukacja muzyczna posiada kwalifikacje do prowadzenia:
   • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym (do liceum włącznie);
   • zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
   • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
   • działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;
   • działalności związanej z organizacją: festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury w społeczeństwie.
   Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada kwalifikacje do prowadzenia:
   • działalności muzycznej w społecznościach parafialnych;
   • gry liturgicznej w Kościele rzymsko-katolickim;
   • zespołów muzyki kościelnej;
   • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów o tematyce religijnej.

opinie (2)

 • Dyrygentka
  ocena

  Kameralna i życzliwa atmosfera, profesorowie sympatyczni, znają studentów i są bardzo pomocni. Dużo pracy, ale wiele możliwości rozwoju. Polecam!

 • chochlik
  ocena

  Wiele możliwości rozwoju, ciekawe konferencje, kompetentni pedagodzy o wysokich zdolnościach interpersonalnych. Każdemu polecam!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Dyrygentura chóralna
 • Dyrygentura orkiestr dętych
 • Edukacja muzyczna
 • Muzyka kościelna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Specjalności:
 • Dyrygentura chóralna
 • Dyrygentura orkiestr dętych
 • Edukacja muzyczna
 • Muzyka kościelna