ul. Święty Marcin 87

61-808 Poznań

tel.: +48 (61) 856 89 33

faks: +48 (61) 853 66 76

http://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/wydzial-v/

ul. Święty Marcin 87

61-808 Poznań

tel.: +48 (61) 856 89 33

faks: +48 (61) 853 66 76

http://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/wydzial-v/

  • INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Poznań - kierunek Instrumentalistyka
    Absolwent jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty, a w przypadku specjalności lutnictwo artystyczne – do zawodu lutnika. Posiada fachową wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji artystycznej dzieła muzycznego. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie gry solowej, kameralnej i orkiestrowej. W przypadku lutnictwa artystycznego absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie budowy i konserwacji instrumentów lutniczych, historii sztuki lutniczej oraz zagadnień z zakresu akustyki.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: