• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Instrumentalistyka
   Absolwent jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty, a w przypadku specjalności lutnictwo artystyczne – do zawodu lutnika. Posiada fachową wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielne tworzenie interpretacji artystycznej dzieła muzycznego. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie gry solowej, kameralnej i orkiestrowej. W przypadku lutnictwa artystycznego absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie budowy i konserwacji instrumentów lutniczych, historii sztuki lutniczej oraz zagadnień z zakresu akustyki.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Gra na instrumencie: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara
 • Lutnictwo artystyczne
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Gra na instrumencie: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara
 • Lutnictwo artystyczne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Gra na instrumencie: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara
 • Lutnictwo artystyczne
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Gra na instrumencie: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara
 • Lutnictwo artystyczne