• FIZJOTERAPIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Fizjoterapia
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata, równoznacznym z uzyskaniem pełnego przygotowania zawodowego w zakresie fizjoterapii. Uprawnia to do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, jak również z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego. Studia fizjoterapii są ściśle związane z praktyką, w której osoba wykorzystuje wiedzę z zakresu podstawowych, zawodowych i klinicznych przedmiotów realizowanych w ramach procesu dydaktycznego na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji/fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także wieku i płci. Istotnym obszarem działań fizjoterapeutycznych jest profilaktyka zdrowotna oraz przygotowanie sportowe zawodnika. Wymaga to w dużej mierze wiedzy z zakresu nauk kierunkowych, dotyczących teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz umiejętności stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych z zakresu fizjoterapii. Znajomość badań i testów funkcjonalnych jest niezbędna celem właściwego dobierania środków fizjoterapii i metod terapeutycznych oraz celem kontroli uzyskiwanych efektów fizjoterapii, co pozwala na weryfikację oraz modyfikację prowadzonego programu postępowania terapeutycznego. Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu i dyscyplinach pokrewnych, wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii, pozwalającą na rozumienie i zastosowanie nowoczesnych metod usprawniania, kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego, uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania sportowego. Program studiów jest zgodny z rekomendacją Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT – The World Confederation for Physical Therapy) oraz Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education) dla studiów I stopnia kierunku fizjoterapia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II opnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest  posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.
   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: