O WYDZIALE

  uczelnie łódź ekonomiaKadra
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 38 katedr i 5 samodzielnych zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.
  Oferta edukacyjna
  Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Obecnie mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych w centralnej Polsce, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i społeczne. Studia oferowane na naszym Wydziale cieszą się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - aktualnie studiuje u nas blisko 8 000 studentów, co stanowi ponad 25% wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Kształcimy na 21 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich poziomach kształcenia: studiach I stopnia (licencjackich), studiach II stopnia (magisterskich), studiach III stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim. Dynamicznie wspieramy również aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kilkunastu kołach naukowych działających w naszym środowisku.
  Działalność naukowa
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny prowadzi obecnie wielokierunkowe prace naukowo-badawcze w Polsce oraz zagranicą. Organizujemy wykłady dziekańskie, na które zapraszamy najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i zagranicą.
  Współpraca z zagranicą i stypendia
  Na Wydziale realizowanych jest wiele międzynarodowych grantów naukowych i projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma uczelniami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji.
  Cieszy nas fakt, że możemy otworzyć naszym studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ aż do 33 krajów partnerskich oraz udział w seminariach w Brazylii, Ekwadorze i Rosji w ramach programu Summer School.
  Nowoczesne zaplecze
  Wydział dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem komputerowym dostępnym w wielu pracowniach, nowoczesnymi salami wykładowymi i sprzętem multimedialnym pozostającym do dyspozycji studentów i pracowników. Zapewniamy ciągły dostęp do Internetu w punktach wi-fi na terenie Wydziału. Na Wydziale działa jedna duża biblioteka ogólnowydziałowa.

  Na terenie Wydziału mieszczą się dwa bufety i jedna z najlepszych stołówek w Łodzi.

   

opinie (5)

 • ab
  ocena

  wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

 • Olka
  ocena

  Bardzo wysoki poziom

 • Mat
  ocena

  okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

 • rich bitch
  ocena

  Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

 • absolwent
  ocena

  najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
RYNEK FINANSOWY
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORMATYKA
POLITYKA SPOŁECZNA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA

Podyplomowe

ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ASYSTENT RODZINY
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
BANKOWOŚĆ
CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU
FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE
FINANSE W PRAKTYCE
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA
HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE
INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO - DOSKONALENIE KOMPETENCJI LIDERÓW
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE
KOMUNIKACJA W BIZNESIE
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI
PUBLIC RELATIONS
REOSJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA
SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANI BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W PRAKTYCE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU KAPITAŁOWYM
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Doktoranckie

EKONOMIA
SOCJOLOGIA