KONTAKT

  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
  ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
  tel. +48 42 635 5356
  fax. +48 42 635 4025
  email: dziekes@uni.lodz.pl 
  www.eksoc.uni.lodz.pl
   
  Numer konta Uniwersytetu Łódzkiego: Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488
  NIP: 724-000-32-43
  Regon: 000001287
  Numer konta do opłat studenckich: Pekao S.A. II/O Łódź 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
  Uwaga! Nie dotyczy opłaty rekrutacyjnej, za studia, warunkowe zaliczenie semestru!

   

opinie (5)

 • ab
  ocena

  wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

 • Olka
  ocena

  Bardzo wysoki poziom

 • Mat
  ocena

  okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

 • rich bitch
  ocena

  Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

 • absolwent
  ocena

  najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
RYNEK FINANSOWY
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORMATYKA
POLITYKA SPOŁECZNA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA

Podyplomowe

ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ASYSTENT RODZINY
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
BANKOWOŚĆ
CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU
FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE
FINANSE W PRAKTYCE
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA
HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE
INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO - DOSKONALENIE KOMPETENCJI LIDERÓW
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE
KOMUNIKACJA W BIZNESIE
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI
PUBLIC RELATIONS
REOSJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA
SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANI BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W PRAKTYCE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU KAPITAŁOWYM
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Doktoranckie

EKONOMIA
SOCJOLOGIA