Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl


REKRUTACJA KROK PO KROKUuniwerystet łódzki rekrutacja

Krok 1 - Wybór kierunku studiów.
Wszystkie kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ dostępne są na stronie Wydziału w zakładce oferta kształcenia.
Krok 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
Krok 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
Krok 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
Wprowadzając wyniki z matur należy dokładnie sprawdzić, które przedmioty są wymagane i w jakich kategoriach przy wybranym kierunku studiów. Informacja taka dostępna jest w zakładce zasady przyjęć na studia. Więcej informacji znajduje się w zakładce Zasady przyjęć i sposób przeliczania punktów.
Krok 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji.
Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
Krok 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji.
Kwotę 60 zł należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w  zależy od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, natomiast wnioskować o zwolnienie z opłat mogą kandydaci na studia finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Krok 7 - Sprawdzenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłaszane są na stronie internetowej rekrutacji, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.
Krok 8 - Złożenie wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.
W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą, najlepiej wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, pokój E006 z dopiskiem REKRUTACJA.
Jeżeli dokumenty składa osoba trzecia należy pamiętać, aby dokładnie sprawdzić czy po wydrukowaniu formularza oraz oświadczenia nie ma żadnych błędów i osobiście podpisać wymienione dokumenty
Krok 9 - Odebranie decyzji o przyjęciu na studia.
Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji, lista osób przyjętych na studia ogłaszana jest w internecie. O ostatecznym wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci powiadamiani są również pisemnie. Decyzja o przyjęciu na studia doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

Opinie (6)

studentka Ocena

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie