Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. (042) 635-51-32 (rekrutacja)

fax.(042)635-40-25

www.eksoc.uni.lodz.pl

rekrutes@uni.lodz.pl


REKRUTACJA KROK PO KROKUuniwerystet łódzki rekrutacja

Krok 1 - Wybór kierunku studiów.
Wszystkie kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ dostępne są na stronie Wydziału w zakładce oferta kształcenia.
Krok 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
Krok 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
Krok 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
Wprowadzając wyniki z matur należy dokładnie sprawdzić, które przedmioty są wymagane i w jakich kategoriach przy wybranym kierunku studiów. Informacja taka dostępna jest w zakładce zasady przyjęć na studia. Więcej informacji znajduje się w zakładce Zasady przyjęć i sposób przeliczania punktów.
Krok 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji.
Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
Krok 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji.
Kwotę 60 zł należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w  zależy od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, natomiast wnioskować o zwolnienie z opłat mogą kandydaci na studia finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Krok 7 - Sprawdzenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłaszane są na stronie internetowej rekrutacji, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.
Krok 8 - Złożenie wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.
W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą, najlepiej wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, pokój E006 z dopiskiem REKRUTACJA.
Jeżeli dokumenty składa osoba trzecia należy pamiętać, aby dokładnie sprawdzić czy po wydrukowaniu formularza oraz oświadczenia nie ma żadnych błędów i osobiście podpisać wymienione dokumenty
Krok 9 - Odebranie decyzji o przyjęciu na studia.
Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji, lista osób przyjętych na studia ogłaszana jest w internecie. O ostatecznym wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci powiadamiani są również pisemnie. Decyzja o przyjęciu na studia doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

opinie (6)

 • studentka
  ocena

  bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

 • ab
  ocena

  wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

 • Olka
  ocena

  Bardzo wysoki poziom

 • Mat
  ocena

  okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

 • rich bitch
  ocena

  Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

 • absolwent
  ocena

  najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry