REKRUTACJA KROK PO KROKUuniwerystet łódzki rekrutacja

  Krok 1 - Wybór kierunku studiów.
  Wszystkie kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ dostępne są na stronie Wydziału w zakładce oferta kształcenia.
  Krok 2 - Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji.
  Krok 3 - Wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji.
  Krok 4 - Wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub oceny z dyplomu z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) w systemie elektronicznej rekrutacji.
  Wprowadzając wyniki z matur należy dokładnie sprawdzić, które przedmioty są wymagane i w jakich kategoriach przy wybranym kierunku studiów. Informacja taka dostępna jest w zakładce zasady przyjęć na studia. Więcej informacji znajduje się w zakładce Zasady przyjęć i sposób przeliczania punktów.
  Krok 5 - Zeskanowanie zdjęcia i przesłanie go do systemu elektronicznej rekrutacji.
  Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Krok 6 - Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniego kierunku po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji.
  Kwotę 60 zł należy wpłacić na wygenerowany przez system rekrutacyjny indywidualny numer konta. Można to zrobić zarówno na poczcie, jak i przelewem internetowym (termin pojawienia się opłaty na koncie to od 3 dni do 2 tygodni, w  zależy od formy płatności). Wpłatę należy podpiąć pod wybrany kierunek. Zgodnie z Uchwałą Senatu z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, natomiast wnioskować o zwolnienie z opłat mogą kandydaci na studia finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.
  Krok 7 - Sprawdzenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
  Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłaszane są na stronie internetowej rekrutacji, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.
  Krok 8 - Złożenie wymaganych dokumentów w miejscu i terminie wskazanym w systemie elektronicznej rekrutacji.
  Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.
  W przypadku skorzystania z opcji wysłania dokumentów pocztą, najlepiej wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź, pokój E006 z dopiskiem REKRUTACJA.
  Jeżeli dokumenty składa osoba trzecia należy pamiętać, aby dokładnie sprawdzić czy po wydrukowaniu formularza oraz oświadczenia nie ma żadnych błędów i osobiście podpisać wymienione dokumenty
  Krok 9 - Odebranie decyzji o przyjęciu na studia.
  Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów z danymi wprowadzonymi przez kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji, lista osób przyjętych na studia ogłaszana jest w internecie. O ostatecznym wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci powiadamiani są również pisemnie. Decyzja o przyjęciu na studia doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

opinie (5)

 • ab
  ocena

  wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

 • Olka
  ocena

  Bardzo wysoki poziom

 • Mat
  ocena

  okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

 • rich bitch
  ocena

  Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

 • absolwent
  ocena

  najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
RYNEK FINANSOWY
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORMATYKA
POLITYKA SPOŁECZNA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA

Podyplomowe

ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ASYSTENT RODZINY
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
BANKOWOŚĆ
CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU
FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE
FINANSE W PRAKTYCE
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA
HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE
INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO - DOSKONALENIE KOMPETENCJI LIDERÓW
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE
KOMUNIKACJA W BIZNESIE
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI
PUBLIC RELATIONS
REOSJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA
SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANI BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W PRAKTYCE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU KAPITAŁOWYM
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Doktoranckie

EKONOMIA
SOCJOLOGIA