WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄeksoc uł współpracaERASMUS

  Cieszy nas fakt, że możemy otworzyć naszym studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus plus aż do 27 uczelni Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii i Turcji. Celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów. Program obejmuje jeden lub dwa semestry.
  Dodatkowe informacje dotyczące wyjazdów w ramach Programu Erasmus plus znajdują się na stronach internetowych Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łodzkiego oraz oficjalnej stronie Erasmus plus oraz w kolejnych zakładkach naszej strony internetowej.
  All foreign students of Faculty of Economics and Sociology are welcome to apply for Erasmus Programme. Please, follow the website of International Students Office.
   

  MOBILITY DIRECT

  Uniwersytet Łódzki stworzył nowy program wymiany studenckiej Mobility Direct, umożliwiający wymianę studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi z krajów spoza Unii Europejskiej, na okres jednego semestru.
  Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych wschodnich partnerów, m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu i już pojawili się pierwsi studenci.
  Również nasi studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Mobility Direct. Uczelnie partnerskie, które proponują bezpłatną naukę studentom UŁ na okres jednego semestru:
  • Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś
  • Dniepropietrowska Państwowa Akademia Finansów, Dniepropietrowsk, Ukraina
  • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Tarnopol, Ukraina
  Pytania szczegółowe proszę kierować  na adres: iso@uni.lodz.pl z dopiskiem „Mobility Direct”, lub pod nr tel. 42 635 47 90.
  Koszty związane z podróżą oraz pobytem w uczelni partnerskiej ponosi student. Opłaty za akademik ustalane są na warunkach Umowy Wykonawczej między Wydziałami i dla każdego Wydziału mogą być inne. Uniwersytet Łódzki zapewnia bezpłatną naukę.
   

  SUMMER SCHOOL

  International Summer School to cykl seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz przez naszych partnerów: Uniwersytet FMU w Sao Paulo, Uniwersytet w Quito. W wykładach i debatach prowadzonych w języku angielskim biorą udział studenci i wykładowcy z Europy, Ameryki Południowej i Azji. W ramach seminariów omawiane są problemy ekonomiczne, społeczne, a także zagadnienia związane z ekologią i rozwojem zrównoważonym. Za udział w debatach i wykładach studenci otrzymują 6 punktów ECTS.

   


  HUDDERSFIELD

  Studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ mogą uzyskać dyplom licencjacki poprzez zrealizowanie trzeciego roku studiów I stopnia oraz napisanie pracy dyplomowej na Uniwersytecie w Huddersfield. Tym samym można uzyskać tytuł licencjata w UŁ i stopnia BA (Honours) Uniwersytetu Huddersfield, a zatem dwa dyplomy.

   

   

opinie (5)

 • ab
  ocena

  wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

 • Olka
  ocena

  Bardzo wysoki poziom

 • Mat
  ocena

  okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

 • rich bitch
  ocena

  Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

 • absolwent
  ocena

  najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
RYNEK FINANSOWY
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
ANALITYKA GOSPODARCZA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
INFORMATYKA
POLITYKA SPOŁECZNA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
EUROPEISTYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA
ANALITYKA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
EKONOMIA EKOBIZNES
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
INFORMATYKA
SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA

Podyplomowe

ANALITYKA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
ASYSTENT RODZINY
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
BANKOWOŚĆ
CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU
COACHING I MENTORING ORGANIZACYJNY
DIAGNOZA DZIECKA I JEGO RODZINY W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ
DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
EKONOMICZNO-PRAWNE PODSTAWY MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU
FINANSE MIĘDZYNARODOWE W BIZNESIE
FINANSE W PRAKTYCE
GERONTOLOGIA SPOŁECZNA
HANDEL ZAGRANICZNY W PRAKTYCE
INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO - DOSKONALENIE KOMPETENCJI LIDERÓW
JOGA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W BIZNESIE
KOMUNIKACJA W BIZNESIE
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO W DOBIE GLOBALNYCH WYZWAŃ FINANSOWYCH
METODY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
METODY WSPIERANIA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - COACHING ŻYCIOWY
ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
PROFESJONALNY SZKOLENIOWIEC W ORGANIZACJI I BIZNESIE
PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI
PUBLIC RELATIONS
REOSJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH
RYNEK NIERUCHOMOŚCI - WYCENA
SOCJOLOGIA STOSOWANA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANI BADANIAMI NAUKOWYMI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI
ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W PRAKTYCE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU KAPITAŁOWYM
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Doktoranckie

EKONOMIA
SOCJOLOGIA