• INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria materiałowa
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
   Absolwent potrafi:
   • Korzystać z informacji technicznej oraz wykonywać prace wspomagające projektowanie inżynierskie
   • Obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz specjalistyczną aparaturę do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
   • Zarządzać oraz efektywnie kierować zespołami ludzkimi w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich
   • Projektować materiały oraz współpracować z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające lub stosujące materiały inżynierskie
   • Przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
   • Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu
   • Biura projektowe i doradcze
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria powierzchni
 • Zaawansowane materiały funkcjonalne
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • Nanometeriały i nanotechnologie
 • Biomateriały

Doktoranckie

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA