ul. Madalińskiego 6/8

02-513 Warszawa

tel. (22) 564 93 95, 564 93 96, 564 93 98 

fax. (22) 564 86 72

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Strony/default.aspx

ul. Madalińskiego 6/8

02-513 Warszawa

tel. (22) 564 93 95, 564 93 96, 564 93 98 

fax. (22) 564 86 72

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Strony/default.aspx

Opinie (1)

szpak Ocena

Jestem na europeistyce, którą wybrałem z przypadku, ale jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że te kilka lat studiów mi się opłaci. Instytucje eurpejskie --> szpaku nadchodzi.