• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Chemia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, oparta na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów. Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej. Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów. Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych. Potrafią prowadzić zaawansowane badania doświadczalne, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Posiadają także podstawową wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, zarządzania, marketingu i przepisów prawnych. Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są przygotowani do projektowania aparatury chemicznej, w szczególności aparatury ochrony środowiska, projektowania, prowadzenia i modernizacji procesów technologicznych, wdrażania procesów i produktów do praktyki. Mogą pracować w firmach inżynierskich – wykonawczych oraz projektowych, ośrodkach technologicznych, a także w zakładach przemysłu chemicznego, pokrewnych przemysłów przetwórczych i w specjalistycznych firmach handlowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Technologia chemiczna
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Technologia i inżynieria chemiczna
   Studia prowadzone w języku angielskim. Absolwenci kierunku Industrial and Engineering Chemistry posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałow, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego. Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją. Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji i wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku Industrial and Engineering Chemistry mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych, w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych. Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia i inżynieria chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia i inżynieria chemiczna jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (2)

 • Chemiczka
  ocena

  Świetny wydział. Nie mogę zgodzić się z opinią osoby wcześniej. Wykładowcy to też ludzie, więc mogą mieć gorszy dzień. Chociaż nie zaprzeczam są wykładowcy, którzy nie cieszą się najlepszą opinią. Wysoki poziom, ale przez to docenia się swój trud włożony w naukę.

 • chemik
  ocena

  ogólnie słabo, mnóstwo niepotrzebnych zajęć, wykładowcy ciągle na fochu. Mało doświadczeń, sprzęt stary

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia przemysłowa
CHEMIA
Specjalności:
 • Bioanalityka
 • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
 • Materiały i substancje specjalne
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia nieorganiczna i elektrochemia
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
 • Analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska
TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia przemysłowa
CHEMIA
Specjalności:
 • Bioanalityka
 • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
 • Materiały i substancje specjalne
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Inżynieria chemiczna
 • Aparatura przemysłu chemicznego i ochrony środowiska
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna nieorganiczna i ochrona środowiska
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
 • Analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska
 • Technologia przetwórstwa paliw
TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Process engineering and green chemical technologies
 • Nanomaterials and fine chemicals

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna