• BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Chemia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, oparta na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów. Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej. Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów. Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Absolwenci posiadają wiedzę z obszaru nauk matematycznoprzyrodniczych i technicznych. Potrafią prowadzić zaawansowane badania doświadczalne, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Posiadają także podstawową wiedzę z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, zarządzania, marketingu i przepisów prawnych. Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są przygotowani do projektowania aparatury chemicznej, w szczególności aparatury ochrony środowiska, projektowania, prowadzenia i modernizacji procesów technologicznych, wdrażania procesów i produktów do praktyki. Mogą pracować w firmach inżynierskich – wykonawczych oraz projektowych, ośrodkach technologicznych, a także w zakładach przemysłu chemicznego, pokrewnych przemysłów przetwórczych i w specjalistycznych firmach handlowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Technologia chemiczna
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Technologia i inżynieria chemiczna
   Studia prowadzone w języku angielskim. Absolwenci kierunku Industrial and Engineering Chemistry posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałow, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego. Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją. Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji i wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwenci kierunku Industrial and Engineering Chemistry mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych, w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych. Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia i inżynieria chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia i inżynieria chemiczna jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • chemik
  ocena

  ogólnie słabo, mnóstwo niepotrzebnych zajęć, wykładowcy ciągle na fochu. Mało doświadczeń, sprzęt stary

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia przemysłowa
CHEMIA
Specjalności:
 • Bioanalityka
 • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
 • Materiały i substancje specjalne
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia nieorganiczna i elektrochemia
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
 • Analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska
TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia przemysłowa
CHEMIA
Specjalności:
 • Bioanalityka
 • Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
 • Materiały i substancje specjalne
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Inżynieria chemiczna
 • Aparatura przemysłu chemicznego i ochrony środowiska
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna nieorganiczna i ochrona środowiska
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia polimerów i tworzyw sztucznych
 • Analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska
 • Technologia przetwórstwa paliw
TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Process engineering and green chemical technologies
 • Nanomaterials and fine chemicals

Niestacjonarne

Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna