• FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Filologia
   Po ukończeniu I roku studenci wszystkich specjalności wybierają jedną z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową. Po ich ukończeniu absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych w swojej specjalności językowej. Są zapoznani z historią literatury, historią, geografią i kulturą krajów studiowanego obszaru językowego. W czasie trzyletniej nauki w Kolegium studenci osiągają wysoką praktyczną znajomość języka i teoretyczną wiedzę o jego strukturze. W zależności od wybranej specjalizacji posiadają oni także wiedzę przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego lub tłumacza w zakresie języka biznesu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki lub szwedzki
    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język angielski, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa
 • Język francuski, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa
 • Język niemiecki, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa
 • Język włoski, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język angielski, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa
 • Język francuski, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa
 • Język niemiecki, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa
 • Język włoski, specjalizacje:
  - Nauczycielska
  - Tłumaczeniowo-biznesowa