• ELEKTRORADIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek elektroradiologia

   Studia pierwszego stopnia

   Studia przygotowują do realizacji procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej. Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej. Jako absolwent może podjąć pracę m.in. w zakładach radiologii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej i informatyki medycznej.

   Studia drugiego stopnia

   Studia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej. W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej.  

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę dwa różne przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Fizyka
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

       Studia II stopnia

    

   • Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elekrtoradiologia,
   • Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia,
   • W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez większą liczbę kandydatów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu limitowym wg. punktacji, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

  • HIGIENA STOMATOLOGICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Higiena stomatologiczna

   Studia przygotowują do pracy w charakterze higienistki stomatologicznej zajmującej się profilaktyką stomatologiczną i wykonywaniem pod nadzorem i na zlecenie lekarza zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Student zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych. Jako absolwent może podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską, w przedszkolach i szkołach. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, język obcy nowożytny

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Lekarski

   Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Jako absolwent może podjąć pracę w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Lekarsko-dentystyczny

   Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej. Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNIKI DENTYSTYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Techniki dentystyczne

   Studia przygotowują do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach protetycznych, a także do prowadzenia własnej pracowni dentystycznej o profilu protetycznym bądź ortodontycznym oraz pracy w szkolnictwie. Student poznaje od strony medycznej i inżynieryjnej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Kierunek jest szczególnie polecany osobom posiadającym zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. 

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • antoni
  ocena

  super wydział. polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
LEKARSKO DENTYSTYCZNY
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA
HIGIENA STOMATOLOGICZNA
TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 
Studia II stopnia:
ELEKTRORADIOLOGIA

 

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
LEKARSKO DENTYSTYCZNY
KIERUNEK LEKARSKI