• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Lekarski
   Na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym studia dla kierunku lekarskiego prowadzone są w takiej formie i zakresie, jak na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym.
   Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady etyki lekarskiej, prowadzenia badań oraz upowszechniania ich wyników.
   Student medycyny zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycy-ny i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.
   Absolwent kierunku lekarskiego może podjąć pracę w szpitalach, publicznych i niepublicznych za-kładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOMEDYCYNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Biomedycyna
   Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna.
   Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA.
   Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób. 
   Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomedycyna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Layla
  ocena

  Jestem maksymalnie zadowolona

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
BIOMEDYCYNA
 
 

Niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI

Doktoranckie

NAUKI MEDYCZNE w zakresie dyscyplin: biologia medyczna i medycyna