• BIOMEDYCYNA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Biomedycyna

   Studia dostarczają wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób. Jako absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia pozwala zaś na zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomedycyna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK LEKARSKI REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Lekarski

   Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Jako absolwent może podjąć pracę w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Layla
  ocena

  Jestem maksymalnie zadowolona

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
BIOMEDYCYNA
 
 

Niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI

Doktoranckie

NAUKI MEDYCZNE w zakresie dyscyplin: biologia medyczna i medycyna