• ANALITYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Analityka medyczna

   Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Jako absolwent może podjąć pracę m.in. w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • FARMACJA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Farmacja

   Studia przygotowują do profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty m.in. w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad ich obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem, a także prowadzenia badań oraz zarządzania w obszarze farmacji. W ramach kierunku funkcjonują 4 bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa. Absolwent kierunku farmacja może podjąć pracę w aptekach oraz hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach oraz instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • KOSMETOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Kosmetologia

   Studia pierwszego stopnia

   Kształcenie na kierunku kosmetologia prowadzone jest w oparciu o przedmioty medyczne związane z profesjonalną pielęgnacją ciała ludzkiego oraz dbałością o zdrowie i urodę. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w stanach zdrowia i choroby, nauk o zdrowiu oraz zaawansowaną w zakresie kosmetologii. Szczególną uwagę poświęca zaś leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, jak planowanie zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem odpowiednich kosmetyków, odczytywanie ich składu, organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego czy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Jako absolwent może podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych czy w szkołach kosmetycznych.

   Studia drugiego stopnia

   Student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia. Nabywa kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem, jak też lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej.

   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, język obcy nowożytny
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest wynik egzaminu wstępnego.
    
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA
 
Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
KOSMETOLOGIA

Niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA