Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMLUB

ul. W. Chodźki 4a

20-093 Lublin

E-mail:dziekanat.farmacja@umlub.pl

Telefon +48 81448 7000; +48 81528 8872

Fax +48 81448 7001

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,169.html#informacje

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMLUB

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. W. Chodźki 4a

20-093 Lublin

E-mail:dziekanat.farmacja@umlub.pl

Telefon +48 81448 7000; +48 81528 8872

Fax +48 81448 7001

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,169.html#informacje

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Analityka medyczna
  Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii i toksykologii.
  Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, np. pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, wykonywanie badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzowanie i interpretacja wyników badań, rozwiązywanie problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.
  Absolwent kierunku analityka medyczna jest przygotowany do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Farmacja
  Studia przygotowują do działalności zawodowej i naukowej na najwyższym poziomie. Uczą profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych oraz zarządzania w obszarze farmacji.
  W ramach kierunku funkcjonują 4 bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa. Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki: 1 miesiąc w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów), 1 miesiąc w aptece szpitalnej (po 4. roku studiów) oraz 6 miesięcy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej.
  Uzyskanie dyplomu magistra farmacji daje możliwość zatrudnienia w aptekach na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.
  Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach oraz instytucjach państwowych, samo-rządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, laboratoriach analitycznych, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, jak też jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny higieny, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Kosmetologia

  Studia pierwszego stopnia

  Kształcenie na kierunku kosmetologia prowadzone jest w oparciu o przedmioty medyczne związane z profesjonalną pielęgnacją ciała ludzkiego oraz dbałością o zdrowie i urodę. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w stanach zdrowia i choroby, nauk o zdrowiu oraz zaawansowaną w zakresie kosmetologii. Szczególną uwagę poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. W trakcie studiów licencjackich zobligowany jest do odbycia 3-miesięcznej praktyki zawodowej. 
  Podczas studiów pierwszego stopnia student nabywa praktyczne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, jak planowanie zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem odpowiednich kosmetyków, odczytywanie ich składu, organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego czy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
  Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości), laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych czy w szkołach kosmetycznych.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia zakończonych dyplomem magistra.

  Studia drugiego stopnia

  Student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia
   

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest wynik egzaminu wstępnego.
   
   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: