• ANALITYKA MEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Analityka medyczna
   Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii i toksykologii.
   Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, np. pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, wykonywanie badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzowanie i interpretacja wyników badań, rozwiązywanie problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.
   Absolwent kierunku analityka medyczna jest przygotowany do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • FARMACJA REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Farmacja
   Studia przygotowują do działalności zawodowej i naukowej na najwyższym poziomie. Uczą profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych oraz zarządzania w obszarze farmacji.
   W ramach kierunku funkcjonują 4 bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa. Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki: 1 miesiąc w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów), 1 miesiąc w aptece szpitalnej (po 4. roku studiów) oraz 6 miesięcy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej.
   Uzyskanie dyplomu magistra farmacji daje możliwość zatrudnienia w aptekach na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.
   Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach oraz instytucjach państwowych, samo-rządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, laboratoriach analitycznych, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, jak też jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny higieny, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • KOSMETOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Kosmetologia

   Studia pierwszego stopnia

   Kształcenie na kierunku kosmetologia prowadzone jest w oparciu o przedmioty medyczne związane z profesjonalną pielęgnacją ciała ludzkiego oraz dbałością o zdrowie i urodę. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w stanach zdrowia i choroby, nauk o zdrowiu oraz zaawansowaną w zakresie kosmetologii. Szczególną uwagę poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. W trakcie studiów licencjackich zobligowany jest do odbycia 3-miesięcznej praktyki zawodowej. 
   Podczas studiów pierwszego stopnia student nabywa praktyczne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, jak planowanie zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem odpowiednich kosmetyków, odczytywanie ich składu, organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego czy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
   Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości), laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych czy w szkołach kosmetycznych.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia zakończonych dyplomem magistra.

   Studia drugiego stopnia

   Student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia. 
   Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, język obcy nowożytny
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest wynik egzaminu wstępnego.
    
    

opinie (0)

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA
 
Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
KOSMETOLOGIA

Niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA