• ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Analityka medyczna
   Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii i toksykologii.
   Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, np. pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, wykonywanie badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzowanie i interpretacja wyników badań, rozwiązywanie problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.
   Absolwent kierunku analityka medyczna jest przygotowany do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie i studia w Lublinie - kierunek Farmacja
   Studia przygotowują do działalności zawodowej i naukowej na najwyższym poziomie. Uczą profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych oraz zarządzania w obszarze farmacji.
   W ramach kierunku funkcjonują 4 bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa. Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki: 1 miesiąc w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów), 1 miesiąc w aptece szpitalnej (po 4. roku studiów) oraz 6 miesięcy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej.
   Uzyskanie dyplomu magistra farmacji daje możliwość zatrudnienia w aptekach na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.
   Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach oraz instytucjach państwowych, samo-rządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, laboratoriach analitycznych, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, jak też jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny higieny, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Kosmetologia

   Studia pierwszego stopnia

   Kształcenie na kierunku kosmetologia prowadzone jest w oparciu o przedmioty medyczne związane z profesjonalną pielęgnacją ciała ludzkiego oraz dbałością o zdrowie i urodę. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w stanach zdrowia i choroby, nauk o zdrowiu oraz zaawansowaną w zakresie kosmetologii. Szczególną uwagę poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. W trakcie studiów licencjackich zobligowany jest do odbycia 3-miesięcznej praktyki zawodowej. 
   Podczas studiów pierwszego stopnia student nabywa praktyczne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, jak planowanie zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem odpowiednich kosmetyków, odczytywanie ich składu, organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego czy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
   Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości), laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych czy w szkołach kosmetycznych.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia zakończonych dyplomem magistra.

   Studia drugiego stopnia

   Student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia. 
   Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, język obcy nowożytny
    

    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest wynik egzaminu wstępnego.
    
    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA
 
Studia I stopnia:
KOSMETOLOGIA
 
Studia II stopnia:
KOSMETOLOGIA

Niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
FARMACJA
ANALITYKA MEDYCZNA