• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna
   Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Studia na Edukacji Techniczno-Informatycznej pozwolą Ci osiągnąć wykształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania, budowy maszyn, metod badań materiałów, jak i w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Studiując tu posiądziesz gruntowną wiedzę informatyczną na przykład na temat tworzenia aplikacji w językach programowania czy zastosowań technik multimedialnych. Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w wielu gałęziach przemysłu i administracji. Dodatkowo podszkolisz języki i zdobędziesz uprawnienia nauczycielskie, dające szansę na znalezienie pracy. Kierunek jest prowadzony na Wydziale Podstaw Techniki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest ukończenie studiów na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Matematyka
   Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka na Wydziale Podstaw Techniki będzie Twoim najlepszym wyborem. Tutaj rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętność korzystania z modeli matematycznych do rozwiązywania złożonych zagadnień oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi. Kierunek ten zapewnia naukę praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej, uczy metod rozwiązywania problemów w finansach, ubezpieczeniach i innych dziedzinach gospodarki. Rozwija także umiejętności językowe, pozwalając na podjęcie przyszłej pracy w międzynarodowym środowisku. Studia na kierunku Matematyka dadzą Ci umiejętności niezbędne w świecie biznesu, przemyśle i instytucjach finansowych. Specjalnie opracowany program nauczania matematyki pozwoli Ci znaleźć pracę w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki: działach aktuarialnych i analitycznych banków oraz zakładów ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i izbach obrachunkowych, działach finansowych, operacyjnych, audytu, logistyki, prognoz i analiz w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych, urzędach statystycznych i działach badań rynkowych, ośrodkach badania opinii publicznej i prognoz społecznych oraz wielu innych. Jeżeli czujesz powołanie do zawodu nauczyciela matematyki, ten kierunek również jest idealny dla Ciebie. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz mógł realizować swoje marzenie
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest ukończenie studiów na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia..

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Problematyka bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych to zagadnienia, które między innymi poznasz studiując ten kierunek w Wydziale Podstaw Techniki. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera i będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Poznasz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę dotyczącą modelowania i monitorowania zagrożeń oraz analizy ryzyka i niezawodności systemów inżynierskich. Dowiesz się także jak sprawnie i odpowiedzialnie organizować i przeprowadzać akcje ratownicze. Nabędziesz umiejętności związane z technicznymi systemami zabezpieczeń oraz z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Będziesz przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za sferę BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach według wymagań Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

    

    

opinie (1)

 • trewor
  ocena

  maksymalnie nie zadowolony. nie polecam inżynierii bezpieczenstwa

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
MATEMATYKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
MATEMATYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
MATEMATYKA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
MATEMATYKA