Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry