Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują:

  • pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym lub kierunkami wiodącymi

  Studia umożliwiają:

  • poszukiwanie różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów
  • zajmowanie stanowisk specjalistycznych wymagających interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz poszukiwanie zatrudnienia w zawodach zgodnych z otrzymanymi kwalifikacjami specjalistycznymi na kierunku
  • studiowanie na pięciu wydziałach jednocześnie – Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji
  Wymagania rekrutacyjne

  Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym.

Opinie (0)