• SPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Sport
   Jaki jest idealny kandydat? Sprawny fizycznie, zainteresowany zagadnieniami w obszarze sportu, ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.
   Co będę robić po skończeniu studiów? Będę trenerem sportowym lub menedżerem sportu. Będę pracować w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport. Będę negocjować kontrakty.
   Czego się nauczę? Przekazywania wiedzy i informacji. Samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z organizacją oraz prowadzeniem treningów. Przygotowania motorycznego sportowców. Zasad rządzących sportem i organizacją sportu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sport jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
SPORT
 
Studia II stopnia:
SPORT

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
SPORT
 
Studia II stopnia:
SPORT